Σχεδιασμός παρατηρητών αέριας ρύπανσης βάση μετρήσεων από αισθητήρες

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς (CHM_E_A4)
Παρατηρήσεις

Με την κατασκευή νέων αυτόνομων αισθητήρων, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για την παραγωγή κατάλληλων υπολογιστικών πακέτων (επικαλούμενα παρατηρητές) τα οποία θα μπορούν να μετατρέψουν τις μετρήσεις σε χρήσιμη πληροφορία. Συγκεκριμένα για την ρύπανση, αισθητήρες κατασκευάστηκαν που κινούνται  υψομετρικά (π.χ. με χρήση μπαλονιών) και έχουμε προφίλ ρύπανσης στο χωροχρόνο. Το ερώτημα της διπλωματικής αυτής είναι πως, δεδομένων των διαφορετικών μετρήσεων στην διάθεση μας απο τον ίδιο αισθητήρα, κατασκευάζουμε προφίλ της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο;