Σχεδιασμός παρατηρητών για χημικές διεργασίες παρουσία διαταραχών μέσω ανάλυσης διγραμμικών συστημάτων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Μάριος Παρασκευάς (AM: 1069064)
Παρατηρήσεις

Ο σχεδιασμός ρυθμιστών και παρατηρητών για χημικές διεργασίες είναι ένα σημαντικό ερώτημα που απασχόλησε την ακαδημαϊκή κοινότητα και την βιομηχανία τα τελευταία 80 χρόνια. Οι πρώτες προσπάθειες για τον σχεδιασμό βασίστηκαν σε γραμμικά μοντέλα αυτών των διεργασιών. Η έλευση υπολογιστών με σημαντικές ικανότητες το 80 έδωσε το έναυσμα για τον σχεδιασμό βέλτιστων υπολογιστών για μη γραμμικές διεργασίες. 40 χρόνια μετά το ερώτημα του γρήγορου σχεδιασμού ρυθμιστών για τη χημική βιομηχανία παραμένει ανοικτό. Η διπλωματική θα εξερευνήσει τον σχεδιασμό παρατηρητών για διεργασίες που περιγράφονται από διγραμμικές εξισώσεις.   

Η διπλωματική βασίζεται σε γνώσεις γραμμικής άλγεβρας, δυναμικής συστημάτων και θα χρειαστεί η σύγχρονη εκμάθηση του θέματος "αναγνώριση συστημάτων"