Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία: Μετρήσεις reactive oxygen species σε ατμοσφαιρικά σωματίδια.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Νένες Αθανάσιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (CHM_E_A6)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Παρατηρήσεις
Συνεπίβλεψη με τον καθηγητή Σπύρo Πανδή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/four-times-more-toxic-how-wildfire-smoke-ages-over-time

https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/17/wood-burners-urban-air-pollution-cancer-risk-study

https://twitter.com/pyrotrach