Ανάλυση Κ΄ύκλου Ζωής για την παραγωγή χρωστικών, βιοπλαστικών και λιπαρών οξέων από μικροφύκη

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Κορνάρος Μιχάλης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Σακελλαρίου Σάρρα (AM: 1069018)