Μέλετη κόστους παραγωγης SAF μέσω υδρογόνωσης διοξειδίου του άνθρακα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ετερογενής Κατάλυση (CHM_E_B1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (CHM_E_A6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Θοδωρής Στεφάνου