Κατασκευή φορητού μετρητή ατμοσφαιρικών σωματιδίων με ακροδικτυακή υπολογιστική ικανότητα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (CHM_E_A6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Άννα Ντάκου (AM: 1060022)
Παρατηρήσεις

Η παρατήρηση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μία περιοχή είναι απαραίτητη για την προστασία των κατοίκων της. Η διπλωματική προσπαθεί να παρακάμψει ένα πρόβλημα της μέτρησης: Χρειάζονται πολλαπλοί αισθητήρες οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στο χώρο και να κάνουν συνεχή μέτρηση των ρύπων ώστε να έχουμε επιτυχή παρατήρηση. Λίγοι φορητοί αισθητήρες, μπορούν σε βάθος χρόνου να δώσουν μετρήσεις σε όλα τα ενδιαφέροντα σημεία μιας περιοχής. Βασική πληροφορία είναι βέβαια οι μετρήσεις αυτές να συνδέονται με την θέση του αισθητήρα στο χρόνο και την ταχύτητα του. Για να αυξηθεί η χρησιμότητα της πληροφορίας, βασικοί υπολογισμοί πρέπει να γίνονται στον ίδιο τον αισθητήρα ώστε ο παρατηρητής να απελευθερωθεί από αυτούς τους δευτερεύοντες υπολογισμούς και να επικεντρωθεί στο πρωτογενές πρόβλημα.