Κατασκευή εναέριου μετρητή ατμοσφαιρικών σωματιδίων και ανάπτυξη αποκεντρωμένου παρατηρητή

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (CHM_E_A6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος (AM: 1060035)
Παρατηρήσεις

Στόχος της διπλωματικής είναι η βελτίωση της σχεδίασης ενός εναέριου αισθητήρα ρύπων σε συνεργασία με το εργαστήριο πολυδιαστατικής ανάλυσης του τμήματος Μηχανικής Ρύθμισης στο Zhejiang University (ZJU) και την βελτίωση του προτωτύπου αισθητήρα τους. Η εργασία θα χρείαστει σύγχρονη εκμάθηση python (εισαγωγικές γνώσεις) για την βελτίωση του κώδικα του αισθητήρα (raspberry pi) και την συλλογή μετρήσεων τόσο σε εργαστηριακό χώρο όσο και σε ανοικτό χώρο.