Απομόνωση φαρμακευτικά ουσιών από φυτά βιομηχανικής κάνναβης

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHM_E_B2)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Κωνσταντίνος Σωτηριανός (AM: 1069078)