Επίδραση επιφανειοδραστικής ένωσης στην καταβύθιση αλάτων σε μικροκανάλια κατά την ανάμιξη υπέρκορων διαλυμάτων.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Χρήστος Στεφάνου (AM: 1069026)
Παρατηρήσεις

Συνεργασία με τον Δρ. Αντρέα Τζαχρήστα