Βελτιστοποίηση της εκχύλισης χουμικών και φουλβικών οξέων από λιγνίτη

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Αιωρήματα και Γαλακτώματα (CHM_E_Β6)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Ευστρατία Παπαδοπούλου (AM: 1069019)
Παρατηρήσεις

Συνεργασία με τον Δρ. Αντρέα Τζαχρήστα