Μελέτη της διαδικασίας διαφοροποίησης οστεοβλαστών για μηχανική ιστών με ανάλυση του μεταβολικού προφίλ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Δημαρόγκωνα Μαρία
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Βιοϋλικά (CHM_E_Γ3)
Παρατηρήσεις

Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κλάπα