Μελέτη βιοανθρακωμάτων και των ενεργειακών τους εφαρμογών (θέση 1)

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2024 - 2025
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Λιανός Παναγιώτης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ηλεκτροχημικές Διεργασίες (CHM_E_Β5)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ετερογενής Κατάλυση (CHM_E_B1)