Η εκλέκτξική υδρογόνωση μορίων προερχόμενων απο την λιγνοκυτταρινική βιομάζα σε πρότυπες αταλύτικές επιφάνειες.

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κυριακού Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ετερογενής Κατάλυση (CHM_E_B1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Στύλλα Αθηνά Σοφία (AM: 1073085)