ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΛΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (PFAS) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Τσακίρογλου Χρήστος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μοριακή Φασματοσκοπία (CHM_E_B2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (CHM_E_A5)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (AM: 1073107)