Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_230
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 7
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Ναι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2165)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω σε θεμελιώδεις έννοιες:

1. Ηλεκτρομαγνητισμού:

Ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο, νόμος του Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, διηλεκτρικά  και πυκνωτές, ρεύμα, αντίσταση, νόμος Ohm, κυκλώματα, μαγνητικά πεδία,  επαγωγή, νόμος Faraday, αυτεπαγωγή, εναλ/να ρεύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

2. Οπτικής:

Φύση φωτός, ανάκλαση, διάθλαση, κάτοπτρα, φακοί, συμβολή, περίθλαση.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

 1. Ηλεκτρικά πεδία
 2. Νόμος του Gauss
 3.  Ηλεκτρικό δυναμικό
 4. Χωρητικότητα και διηλεκτρικά
 5. Ρεύμα και αντίσταση
 6. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος
 7. Μαγνητικά πεδία
 8.  Πηγές μαγνητικού πεδίου
 9. Νόμος του Faraday
 10. Επαγωγή
 11. Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος
 12. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
 13. Φύση του φωτός
 14. Γεωμετρική οπτική
 15. Συμβολή των κυμάτων φωτός
 16. Περίθλαση

Διαλέξεις & Φροντιστήριο

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

65

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

58

Συγγραφή εργασίας

40

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

163 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

 • Γραπτή Τελική Εξέταση (90%)
 • Πρόοδοι (10%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2184/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 • Physics for scientists and engineers, R.A. Serway, part II and III
 • Φυσική, D. Halliday and R. Resnick, Τόμος ΙΙ
 • Πανεπιστημιακή Φυσική, Young Hugh D., Τόμος Β
 • ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική), Δ. Κουζούδης