Στοιχεία Μαθήματος
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί σε αυτό το εξάμηνο
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_285
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Γνώση βασικών εννοιών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και εφαρμογών για τη σχολική τάξη.

Χρήση των βασικών εννοιών για σχεδίαση μαθημάτων Φυσικών Επιστημών.

Δυνατότητα ανάλυσης διδακτικού υλικού

Βασικές παιδαγωγικές γνώσεις. Βασικές γνώσεις ψυχολογίας της μάθησης

Επιστημολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Θεμελιώδη ερωτήματα.

Η έννοια του διδακτικού συμβολαίου.

Η έννοια του διδακτικού μετασχηματισμού.

Οι νοητικές παραστάσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Διδακτικό συμβόλαιο, Διδακτικός   Μετασχηματισμός, Νοητικές Παραστάσεις.

Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με χρήση slides σε συνδυασμό με συμβατική διδασκαλία από πίνακα, κυρίως για επίλυση προβλημάτων προς εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Τελική γραπτή εξέταση. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις θεωρίας αλλά και επίλυση απλών ασκήσεων.

Σειρές ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι ή/και μικρή εργασία, η ολοκλήρωση της οποίας προϋποθέτει μεταξύ άλλων βιβλιογραφική έρευνα.

Ραβάνης, Κ. (2003). Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.

Κολιόπουλος, Δ. ( 2006). Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα