Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_191
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2110)
Λεπτομέρειες Μαθήματος
 • Βελτίωση της ικανότητας να κατανοούν και να χρησιμοποιούν γραμματικές και συντακτικές δομές και άλλες συμβάσεις κοινές στον ακαδημαϊκό λόγο
 • Περαιτέρω ανάπτυξη  ειδικού επιστημονικού  λεξιλογίου
 • Βελτίωση ικανότητας ανάγνωσης επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική γλώσσα και  κατανόησης προφορικού επιστημονικού λόγου
 • Απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις  τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening and speaking.
 • Ανάπτυξη ικανότητας ομιλίας για επιστημονικά θέματα.
 • Βελτίωση αναγνωστικής και γλωσσικής ικανότητας εν γένει

 

 

 • Ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας σε πανεπιστημιακό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου για προσωπική μελέτη
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων μελέτης και έρευνας και βελτίωση συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης
 • Ανάπτυξη ικανότητας για συνεργασία σε ομάδες και για δημόσιο λόγο.

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που πιστοποιεί «πολύ καλή γνώση» (επιπέδου B2, C1, C2) της Αγγλικής γλώσσας .

Εκμάθηση της Αγγλικής ορολογίας  στα ακόλουθα:

 Η   επιστήμη της Χημικής Μηχανικής

Χημική Ορολογία- Ονοματολογία

Επεξεργασία μετάλλων

Πολυμερή - ιδιότητες- Πλαστικά

Πηγές Ενέργειας

Νανοτεχνολογία

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βιομάζα-μορφές Βιομάζας

Πετρέλαιο - κλασματική απόσταξη

Στατιστική –Γραφικές παραστάσεις

Αποφυγή Λογοκλοπής

Παρουσιάσεις 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

3x13=39

Γλωσσικές ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Ανάγνωση και κατανόηση σχετικώς εκτεταμένων, αυθεντικών επιστημονικών κειμένων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους.

36

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (40%)

 Παρακολούθηση  (10% )

 Ανάθεση εργασιών και παρουσίαση αυτών (50%)

Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ.