Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_292
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://languages.upatras.gr
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Αναγνωρίζουν το είδος του κειμένου (ενδιαφέροντος με κύριο άξονα τη χημεία)
 • Να ανιχνεύουν τα κύρια σημεία του κειμένου
 • Να μπορούν να εκφράζονται προφορικά
 • Να μπορούν να εκφράζονται γραπτά με σαφήνεια και σχετικότητα με το αντικείμενο του κλάδου τους
 1. Ικανότητα να κατανοούν κείμενα διαφόρων τύπων στη χημεία γραμμένα στα γαλλικά (Βιβλία, περιοδικά (εκλαϊκευμένα και επιστημονικά) ) και να κατανοούν τη δομή και τα διάφορα στυλ των διαφόρων, επιστημονικών κυρίως κειμένων. Επίσης σχετικές εργασίες συγγραφής κειμένων.
 2. Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας στα γαλλικά σε καταστάσεις σχετικές με το μάθημά τους και να κάνουν προφορικές παρουσιάσεις που θα είναι προετοιμασία για μελλοντικές διεθνείς παρουσιάσεις.
 3. Να χρησιμοποιούν προτεινόμενους ιστότοπους μαθησιακών διαδικασιών σχετικών με τη γαλλική γλώσσα και να ασκούνται στην αυτομόρφωση τους.
 4. Να εργάζονται ατομικά και ομαδικά.
 5. Να διαβάζουν με κριτικό βλέμμα.

Κείμενα γενικού ενδιαφέροντος εστιασμένα στην βιομηχανία, χημεία, περιβάλλον.

Κείμενα από περιοδικά και επιστημονικές εργασίες σχετικές με το αντικείμενο.

Άρθρα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με το μάθημα

Χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση και επεξεργασία των μαθημάτων.

Διαδραστική λειτουργία και επικοινωνία με τους φοιτητές.

Ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Μάθημα κεντρικό (κείμενα κλπ)

39

Ασύγχρονη εκπαίδευση

16

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συγγραφή εργασίας

15

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Γαλλική

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (60%)

Ενεργή συμμετοχή στα μαθήματα (10%)

 1. Pluri Dictionnaire Larousse (2016)
 2. Le nouveau Bescherelle Hatier (2000)