Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Γερμανικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_293
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, σε συνθήκες καθημερινότητας και αργότερα να καταστούν ικανοί να συμβουλεύονται και να χρησιμοποιούν τη γερμανική επιστημονική βιβλιογραφία και ορολογία

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής  και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου της  γερμανικής γλώσσας. (επίπεδο Β1+ -Β2)

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα Γερμανικά ΙΙ  θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β1)

  • Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα( Konjunktiv II, Passiv, Nebensätze, Präpositionen, Modalverben,
  • Παραγωγή προφορικού και γραπτού λογού
  • Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου
  • Ορθή προφορά και έκφραση

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Εργαστηριακή Άσκηση

14

Μελέτη

25

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι Γερμανική

Η αξιολόγηση βασίζεται στην τελική εξέταση (90%)

και στην παρακολούθηση και συμμετοχή (10%)

  1. Begegnungenn  B1+   Schubert Verlag
  2. Γερμανική Γραμματική και Συντακτικό  Praxis Verlag
  3. Pons  Wörterbuch( online ) Deutsch Griechisch-Griechisch Deutsch Klett Verlag