Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ρωσικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_295
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Kάλυψη  γραμματικών και συντακτικών δομών :

- Φωνητική - Εκμάθηση ρωσικού αλφάβητου - Κανόνες προφοράς και τονισμού-Βασικές αρχές γραμματικής (Ουσιαστικό - Γένη ουσιαστικών - Ενικός/Πληθυντικός αριθμός - Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες - Επίθετα - Ρήματα (συζυγίες και χρόνοι των ρημάτων))

-Βασικές αρχές συντακτικού

-Σύντομα κείμενα - διάλογοι

-Προφορική ανάπτυξη θεμάτων

Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας

Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέγουν το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ ΙΙ  θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ Ι

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Εμπλουτισμός λεξιλογίου.

Το μάθημα γίνεται εργαστηριακά, επιχειρείται δηλαδή η ανάλυση της γλωσσικής δομής και της λειτουργίας της γλώσαας μέσω της βιωματικής μάθησης και της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

19

Εργαστηριακή Άσκηση

20

Μελέτη

20

Συγγραφή εργασίας

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

79 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η  Ρωσική

Η αξιολόγηση βασίζετα στα εξής:

Τελική Εξέταση Μαθήματος (50%)

Γραπτή Εργασία  (10%)

Παρακολούθηση (40%)

  1. РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ.Под редакцией В.Г.Костомарова
  2. РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. Л.С.Журавлёва
  3. ПОЕХАЛИ.Ст.Чернышов
  4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ