Στοιχεία Μαθήματος
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί σε αυτό το εξάμηνο
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 2o Εξάμηνο (1ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_298
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (MECH1226)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Τα κοινωνικά αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης.

Ανασκόπηση της τεχνολογικής εξέλιξης που συνόδευσε την Βιομηχανική Επανάσταση, οι βάσεις της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα

ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,1500-1750, Οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Η αγροτική επανάσταση. Μεταλλονργία Υλικά Εργαλεία Οργανα μετρήσεως, Μηχανές και μηχανισμοί, Υδραυλικές μηχανές, Θερμικές μηχανές.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 1750-1830 Οι προϋποθέσεις της βιομηχανοποίησης. Υφαντουργία. Η ατμοκίνηση. Λέβητες. Ατμοκίνητες μεταφορές. Σιδηρόδρομος. Ποταμόπλοια. Πλοία. Ψυκτικές μηχανές. Θεμελίωση της επιστήμης των μηχανισμών. Ανάπτυξη μηχανών. Εφευρέσεις. Όργανα μετρήσεως, Εργαλειομηχανές, Μεταλλουργία. Τα κοινωνικά αποτελέσματα της βιομηχανικής επανάστασης.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ, 1830-1900. Οι εφευρέσεις. Υλικά. Μηχανουργική Τεχνολογία. Μηχανές και Μηχανισμοί. Υδραυλικές μηχανές. Θερμικές μηχανές. Μεταλλευτική και μεταλλουργία. Κατασκευές, Αγροτική τεχνολογία. Ηλεκτρισμός. Άλλες τεχνολογίες.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Γενικές ιδιότητες της παραγωγής, Το πέρασμα στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, Το ξεκίνημα της βιομηχανικής επανάστασης, Η βιομηχανική κυριαρχία της Αγγλίας, 1850-1870.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Συνθήκες ανάπτυξης της Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ανασκόπηση της τεχνολογικής εξέλιξης που συνόδευε την Βιομηχανική Επανάσταση. Οι βάσεις της σύγχρονης επιστήμης. Η Γαλλική, η Γερμανική και η Αμερικανική Σχολή Μηχανικών. Ηθική του Μηχανικού.

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

36

Εργαστηριακή Άσκηση

3

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

18

Εκπόνηση μελέτης (project)

18

Συγγραφή εργασίας

15

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική και Αγγλική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (60%)

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (40%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2184/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

Α. Δ. Δημαρόγκωνα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
Η Βιομηχανική Επανάσταση (Μέχρι το 1890 μ.Χ.) Μακεδονικές Εκδόσεις - υπηρεσία «Εύδοξος»