Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 3o Εξάμηνο (2ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_311
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Εργαστήριο (4Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2164)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος αυτού του εργαστηριακού μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να οργανώνει και να πραγματοποιεί συνθέσεις απλών οργανικών ενώσεων. Συγκεκριμένα θα είναι δυνατόν να:

 1. Συλλέγει τις απαραίτητες βιβλιογραφικές πληροφορίες (ιδιότητες των ουσιών, μεθόδους σύνθεσης) και στη συνέχεια να πραγματοποιεί μια απλή οργανική σύνθεση.
 2. Εξηγεί το ρόλο των αντιδραστηρίων.
 3. Στήνει τις συσκευές που απαιτούνται σε μια σύνθεση ώστε να διεκπεραιώσει με επιτυχία το συνθετικό μέρος.
 4. Γνωρίζει θεωρητικά και πρακτικά τις διάφορες τεχνικές διαχωρισμού και καθαρισμού του τελικού προϊόντος, όπως εκχύλιση, διήθηση, απόσταξη, ανακρυστάλλωση, μέτρηση σημείου τήξεως.
 5. Επεξεργάζεται και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συνθέσεων που πραγματοποιεί (αποδόσεις, μηχανισμούς, παρατηρήσεις).
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Οι φοιτητές πρέπει όμως να έχουν βασικές γνώσεις Οργανικής Χημείας.

 1. Σύνθεση ακετανιλιδίου
 2. Σύνθεση τριτοταγούς βουτυλοχλωριδίου
 3. Νίτρωση ακετανιλιδίου
 4. Σύνθεση βενζοϊκού οξέος και βενζυλικής αλκοόλης (αντίδραση Cannizzaro)
 5. Συμπύκνωση ακετόνης βενζαλδεΰδης (αντίδραση Claisen-Schmidt)
 6. Σύνθεση της οξίμης της κυκλοεξανόνης
 7. Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

Χρήση διαφανειών, στη παρουσίαση της θεωρίας του εργαστηρίου και της επίδειξης τεχνικών.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

5

Εργαστηριακή Άσκηση

32

Μελέτη θεωρίας, αντιδράσεων, μηχανισμών κ.λ.π.

30

Συγγραφή εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων

14

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

81 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση/ βαθμολόγηση περιλαμβάνει :

 1. Τεστ πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης (25% στον τελικό βαθμό)
 2. 3-σέλιδη παρουσίαση της θεωρίας και των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής άσκησης (αντιδράσεις, μηχανισμοί αντιδράσεων, αποδόσεις, παρατηρήσεις), ( 25% στον τελικό βαθμό).
 3. Τελική γραπτή εξέταση (50% στον τελικό βαθμό) Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός 5.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2164/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Δ. Παπαϊωάννου, Γ. Σταυρόπουλος και Θ. Τσεγενίδης "Εισαγωγή στην Πειραματική Οργανική Χημεία", Πάτρα (1996).
 2. JOHN Mc MURRY ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998
 3. JOHN Mc MURRY ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,Ηράκλειο 1998