Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 3o Εξάμηνο (2ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_312
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2198)
Λεπτομέρειες Μαθήματος
 • H  κατανόηση  και ανάλυση αυθεντικού υλικού (Επιστημονικά άρθρα, Ερευνητικές εργασίες) που αναφέρονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς.
 • Η  εξοικείωση  με τη δομή, τη φιλοσοφία και τον επιστημονικό τρόπο σκέψης που διέπει τα κείμενα   που χρησιμοποιούνται στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα.
 • Η παρατήρηση και αναγνώριση τεχνικών και συμβάσεων (παράφραση, αποφυγή λογοκλοπής, σωστή χρήση αναφορικών ρημάτων)  
 • η επιτυχής παρουσίαση ενός ερευνητικού κειμένου  με σαφήνεια και ακρίβεια.
 • Ανάπτυξη ικανότητας ομιλίας για επιστημονικά θέματα. 
 •  Περαιτέρω ανάπτυξη  ειδικού επιστημονικού  λεξιλογίου
 • Η αναζήτηση  σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους βιβλιογραφία στην Αγγλική γλώσσα.
 • Απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις  τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening and speaking.
 • Ανάπτυξη ικανότητας γραφής μικρής έκτασης κειμένων με ακαδημαϊκό περιεχόμενο (Περίληψη επιστημονικού άρθρου , βιογραφικό  σημείωμα)
 • Ανάπτυξη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου για προσωπική μελέτη
 • Ανάπτυξη της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων μελέτης και έρευνας και βελτίωση συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης
 • Ανάπτυξη ικανότητας για συνεργασία σε ομάδες και για δημόσιο λόγο.
 • Η αναζήτηση  σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους βιβλιογραφία στην Αγγλική γλώσσα.
 • Βελτίωση της ικανότητας για ανεξάρτητη και αυτόβουλη μάθηση.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων ανάγνωσης και ακρόασης, ανάλυσης και κατανόησης επιστημονικών κειμένων .
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων γραπτής και προφορικής έκφρασης χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις του Αγγλικού ακαδημαϊκού λόγου.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας και της αυτοπεποίθησης των φοιτητών σε ότι αφορά την προσέγγιση αυθεντικών επιστημονικών άρθρων.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό και απευθύνεται σε φοιτητές που διαθέτουν «πολύ καλή γνώση» (επιπέδου C1, C2) της Αγγλικής γλώσσας

 • Περιγραφή ερευνητικών μεθόδων – Μηχανές αναζήτησης
 • Μελέτη ερευνητικών άρθρων
 • Αναγνώριση τεχνικών και συμβάσεων (παράφραση, αποφυγή λογοκλοπής, σωστή χρήση αναφορικών ρημάτων)  
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Μελέτη και περιγραφή γραφικών παραστάσεων
 • Παρουσίαση ερευνητικών άρθρων - Μεθοδολογία
 • Βιβλιογραφικές αναφορές
 • Περίληψη  Ερευνητικού  άρθρου -Μεθοδολογία
 • Γραφή βιογραφικού 
 • Συνέντευξη  -  Μεθοδολογία

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

3x13=39

Γλωσσικές ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Ανάγνωση και κατανόηση σχετικώς εκτεταμένων, αυθεντικών επιστημονικών άρθρων σχετιζόμενων με το αντικείμενο σπουδών τους.

36

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα Αξιολόγησης: Αγγλική 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος  (3 ώρες) (50%)

Υποχρεωτική παρουσίαση  επιστημονικού άρθρου ομάδας
(1-4 άτομα), και περίληψη  (50%)

Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ.