Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 4o Εξάμηνο (2ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_202
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (6/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2176)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Τρίτη 13:00-15:00, Πέμπτη 14:00-15:00 (και με ραντεβού την υπόλοιπη εβδομάδα)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Μάθηση των αρχών της πιθανοθεωρίας και στατιστικής και της εφαρμογής τους σε προβλήματα μηχανικής.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

Ανάλυση δεδομένων. Θεμελιώδεις έννοιες πιθανοθεωρίας και ορισμός πιθανότητας. Βασικά θεωρήματα πιθανοθεωρίας. Συνδυαστική ανάλυση. Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και οι κατανομές τους. Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Παράμετροι κατανομών πιθανότητας. Η κανονική κατανομή. Διωνυμική κατανομή. Υπεργεωμετρική κατανομή. Κατανομή Poisson. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Η t-κατανομή και η χ2-κατανομή. Έλεγχος υποθέσεων. Γραμμική προσαρμογή δεδομένων.

Χρήση Τ.Π.Ε. για επίλυση προβλημάτων και επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη

51

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει σειρά τεστ κατά την διάρκεια  των μαθημάτων και την τελική εξέταση (100%). Ο βαθμός των τεστ μπορεί μόνο να αυξήσει τον τελικό βαθμό μέχρι 30%.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο e-class του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2184/

  • Ζιούτας Γ. (2004) Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς, Εκδ. Ζήτη, Θεσ/νίκη.
  • Kreyszig E., Advanced Engineering Mathematics, 8th edition, Wiley, 1998.
  • Greenberg M., Advanced Engineering Mathematics, 2nd Edition, Prentice Hall, 1998.
  • Zill, D. G., Advanced Engineering Mathematics, 3rd Edition, Jones & Burtlett, 2006.
  • O’Neil P. V., Advanced Engineering Mathematics, 4th edition, Boston PWS, 1995.
  • Wylie C. R. and Barrett L. C., Advanced Engineering Mathematics, 6th edition, McGraw Hill, 1995.