Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 6o Εξάμηνο (3ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_741
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2215 - password required)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να:

 • έχει ευχέρεια στον υπολογισμό αδιαβατικών θερμοκρασιών και συστάσεων χημικής ισορροπίας.
 • κατανοεί τις βασικές αρχές της Χημικής Κινητικής.
 • κατανοεί την ανάλυση και λειτουργία των βασικών τύπων των χημικών αντιδραστήρων.
 • Κατανοεί τα βασικά μοντέλα για τους μη ιδανικούς αντιδραστήρες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες:

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 2. Λήψη αποφάσεων
 3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 4. Αυτόνομη εργασία
 5. Ομαδική εργασία

Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν έχουν θεσμοθετηθεί.

Απαιτείται όμως καλή γνώση της υλης των μαθημάτων  Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική (CHM_140) Χημική Θερμοδυναμική Ι & ΙΙ (CHM_220 & CHM_320)

Αδιαβατική θερμοκρασία, Χημική ισορροπία, πτητικότητα, ενεργότητα, χημικό δυναμικό, υπολογισμοί σύστασης ισορροπίας, βασικές θεωρίες χημικής κινητικής, εξισώσεις σχεδιασμού των βασικών πρότυπων χημικών αντιδραστήρων, Διαλείποντος έργου, CSTR, Αυλωτοί. Μοντέλα μη ιδανικών αντιδραστήρων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

42

Φροντιστήριο

16

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

50

Συγγραφή εργασιών

40

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

148 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

- Επίλυση ασκήσεων στην αίθουσα διδασκαλίας (20%)

- Εξέταση προόδου (40%)

- Τελική εξέταση (40%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 • H. Scott Fogler, «Elements of Chemical Reaction Engineering», Prentice-Hall International, Inc., 1986.
 • C.G. Vayenas, «Analysis and Design of Chemical Reactors», Patras University Press (1986)
 • X.E. Verykios, «Chemical Reaction Kinetics and Design of Chemical Reactors», University of Patras Press, Patras 1992