Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_780
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (ECON1360)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Οι φοιτητές, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του µαθήµατος, θα είναι ικανοί:

 • γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής ανάλυσης
 • αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των παραγωγών στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών αγοράς
 • ορίζουν τις συνθήκες ισορροπίας στην αγορά ενός αγαθού
 • περιγράφουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς ενός αγαθού
 • ορίζουν και κατανοούν τις διαφορές μεταξύ της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής προσέγγισης
 • αντιλαμβάνονται τους μηχανισμούς μέσω των οποίων δημιουργείται το Προϊόν και το Εισόδημα σε μία οικονομίας
 • εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς χρήματος και τον τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου
 • αναγνωρίζουν και να μπορούν να περιγράψουν τις λειτουργίες και τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής, σύμφωνα με τις διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης
 • κατανοούν τα βασικά θεματικά πεδία των διεθνών οικονομικών σχέσεων
 • διερευνούν τις επιδράσεις των διεθνών συναλλαγών μέσα από µια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διεθνούς οικονομίας
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 1. Eισαγωγή στην οικονομική επιστήμη
 2. Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή
 3. Ζήτηση, προσφορά και κρατική παρέμβαση
 4. Ελαστικότητες
 5. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων
 6. Μορφές αγοράς
 7. Το εθνικό προϊόν
 8. Προσδιορισμός του εθνικού προϊόντος
 9. Χρήμα και τράπεζες
 10. Η ζήτηση για χρήμα
 11. Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
 12. Εισαγωγή στη διεθνή οικονομική
 13. Διεθνές Εμπόριο

Χρήση

 • διαφανειών σε προτζέκτορα
 • eclass
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ανοικών ομάδων συζήτησης στο eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστηριακές ασκήσεις

13

Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)

47

Τελική εξέταση   

2

Ενδιάμεσες εξετάσεις

2

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα  Αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Επίλυση Προβλημάτων

Μικρότερος προβιβάσιμος βαθμός: 5

Μέγιστος προβιβάσιμος βαθμός: 10

 • Sloman John, Wride Alison and Garratt Dean. Εισαγωγή στην Οικονομική Μικροοικονομική. Εκδόσεις Broken Hill, 2017.
 • Mankiw Gregory N. and Taylor Mark P. Οικονομική Μακροοικονομική. 3η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
 • Βελέντζας Κωνσταντίνος. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. 2η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, 2011.