Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 7o Εξάμηνο (4ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Β
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_781
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (BMA573)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και έχει ως στόχο την ενίσχυση των μελλοντικών επιστημόνων και μηχανικών με γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συστημική θεώρηση της επιχείρησης και στις λειτουργίες του μάνατζμεντ.

Μετά το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν...

 • να κατανοούν τη διαφορά του μάνατζερ από το υπόλοιπο προσωπικό
 • να αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια επιχείρηση και μια οργάνωση
 • να διακρίνουν τις  5 λειτουργίες του μάνατζμεντ
 • να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες μιας επιχείρησης
 • να σχολιάζουν κριτικά τα διάφορα ορόσημα στην ιστορία της Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • να αντιστοιχούν τα διάφορα στοιχεία του περιβάλλοντος στις κατηγορίες του
 • να σχεδιάζουν συστημικά μια επιχείρηση
 • να χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις που συναντούν στην καθημερινότητά τους με βάση διάφορα κριτήρια
 • να σχεδιάζουν και να σχολιάζουν κριτικά το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης
 • να εφαρμόζουν τη στοχοθέτηση και τη διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού μιας επιχείρησης
 • να εφαρμόζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • να αναγνωρίζουν τα είδη των ελέγχων σε μια επιχείρηση
 • να επικοινωνούν αποτελεσματικά
 • να αναγνωρίζουν τους ηγέτες από τους μάνατζερς
 • να εργάζονται σε ομάδες αποτελεσματικά
 • να κατανοούν τους μηχανισμούς παρακίνησης
 • να εφαρμόζουν σύγχρονα εργαλεία διοίκησης στην καθημερινή διοικητική πρακτική και στην επίλυση οργανωσιακών προβλημάτων
 • να κατανοούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών              
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Τι είναι και τι πραγματεύεται η επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Ο μάνατζερ και το μάνατζμεντ.
 • Ιστορική εξέλιξη της διοικητικής σκέψης.
 • Διακρίσεις και μορφές επιχειρήσεων.
 • Η συστημική προσέγγιση στη διοίκηση: το σύστημα παραγωγής και οι αλληλεξαρτήσεις του με το περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.
 • Μελέτη των διοικητικών λειτουργιών: προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος και λήψη αποφάσεων.
 • Σύγχρονες τάσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηματικότητα και καινοτομία, Διαχείριση Έργων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
 • Ποσοτικά εργαλεία λήψης αποφάσεων.
 • Μελέτες περιπτώσεων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

15

Φροντιστηριακές Ασκήσεις

12

Διαδραστική Διδασκαλία (βιωματικές ασκήσεις)

12

Μελέτη μη καθοδηγούμενη

23

Συγγραφή εργασίας

20

Εξέταση

2

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

84 Ώρες

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι Αξιολόγησης:

 1. Γραπτή εργασία εξαμήνου (20% της συνολικής βαθμολογίας): Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης.
 2. Τελική εξέταση (80% της συνολικής βαθμολογίας): Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, Ερωτήσεις Αντιστοίχισης, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης.

Μικρότερος προβιβάσιμος βαθμός: 5

Μέγιστος προβιβάσιμος βαθμός: 10

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος  και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 • Bateman Thomas S. and Snell Scott A. Διοίκηση Επιχειρήσεων. 11η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016.
 • Χυτήρης Λεωνίδας Σ. Μάνατζεντ. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Φαίδιμος, 2013.

Συμπληρωματικά:

 • Greene, F. J., Storey, D. J., Φαφαλιού, E., Χασσίδ, I. (2011). Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Εκδόσεις Κριτική.
 • Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2011) BusinessModelGeneration, SelfPublished, ISBN:978-2-8399-0580-0, retrieved from http://www.businessmodelsinc.com/wpcontent/uploads/2011/11/Business-Model-Generation-preview-of-thebook.pdf.
 • Robbins S. P., Decenzo, D. A., Coulter M. (2012), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Καλογήρου, Γ., Τσακανίκας, Α., Σιώκας, Ε., Παναγιωτόπουλος, Π., Πρωτόγερου, Α.,Μαυρωτάς, Γ. (2015), Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων για Μηχανικούς, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Ανακτήθηκε από https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6032.
 • Καραγιάννης, Η. Γ., Μπακούρος, Ι. Λ. (2010), Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα. Θεωρία–πράξη, Σοφία Α.Ε.
 • Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
 • Παπαδάκης, Β. (2002). Στρατηγική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένου.
 • Πετρίδου, Ε. (2011), Διοίκηση –Management. Μια εισαγωγική προσέγγιση. Σοφία A.E.
 • Πραστάκος, Γ. (2006), Διοικητική Επιστήμη στην Πράξη, Σταμούλης.
 • Φιτσιλής, Π. (2009), Πρακτικός οδηγός επιχειρηματικότητας. Μελέτες περιπτώσεων,Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 • Επιπλέον επιλεγμένη αρθρογραφία και ηλεκτρονικές πηγές.
 • Επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων και εφαρμογών.