Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 8o Εξάμηνο (4ο Έτος, Εαρινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_835
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2109)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

1. Η κατανόηση από τους φοιτητές των Ανόργανων και των Οργανικών Χημικών Τεχνολογιών, που δεν περιλαμβάνονται στην ύλη άλλων μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, με ιδιαίτερη αναφορά στα διαγράμματα ροής.

2. Ο συνδυασμός της θεωρητικής γνώσης με την πράξη. Στα πλαίσια αυτά, οι φοιτητές πραγματοποιούν εργασίες σε Χημικές Τεχνολογίες, μετά από επισκέψεις σε Χημικές Βιομηχανίες.

 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 2. Ομαδική εργασία
 3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 4. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Χρειάζονται όμως βασικές γνώσεις από τα μαθήματα: Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας, Φυσικές Διεργασίες I & II, Χημικές Διεργασίες I & II

1. Ενέργεια και πρώτες ύλες στη Χημική Βιομηχανία

 • Οι βασικές διεργασίες της Χημικής Βιομηχανίας
 • Το νερό στη Χημική Βιομηχανία

2. Βιομηχανική παραγωγή Ο2 και Ν2. Παραγωγή Η2

 • Ηλεκτρολυτική διάσπαση του H2O
 • Μετατροπή (reforming) του CH4

3. Παραγωγή NH3 και HNO3

 • Παραγωγή αραιού HNO3σε μονάδες χαμηλής και υψηλής πίεσης
 • Παραγωγή πυκνού HNO3

4. Παραγωγή SO2 και H2SO4

 • Παραγωγή SO2
 • Οξείδωση SO2
 • Μονάδα παραγωγής H2SO4

5. Βιομηχανία Λιπασμάτων

 • Φωσφορικά λιπάσματα
 • Αζωτούχα λιπάσματα
 • Λιπάσματα καλίου
 • Σύνθετα και μικτά λιπάσματα

6. Βιομηχανία Τσιμέντου

 • Τσιμέντο Portland
 • Ενυδάτωση τσιμέντου Portland
 • Ποζολανικά τσιμέντα

7. Βιομηχανία Λιπών και Ελαίων

 • Διαδικασίες παραγωγής σπορελαίων
 • Εξευγενισμός και υδρογόνωση των ελαίων
 • Βούτυρο-Ελαιόλαδο

8. Βιομηχανία Σαπουνιών και Απορρυπαντικών

 • Σαπούνια, Γλυκερίνη, Απορρυπαντικά

9. Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

 • Κατηγορίες κατεργασιών τροφίμων
 • Αλκοολική ζύμωση
 • Οινοποιία, Ζυθοποιία, Ποτοποιία
 • Βιομηχανίες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης

10.Χαρτοβιομηχανίες

 • Προϊόντα ξύλου
 • Παραγωγή χαρτοπολτού
 • Παραγωγή χαρτιού

Λέξεις-κλειδιά:  Βιομηχανία, Χημική Τεχνολογία, Παραγωγή

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Φροντιστήριο

26

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

50

Εκπόνηση μελέτης (project)

19

Συγγραφή εργασίας

15

Εξετάσεις

3

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

139 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εξέταση (50%)

Γραπτή Εργασία (30%)

Δημόσια Παρουσίαση (20%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2109/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Α. Θ. Σδούκου, Φ.Ι. Πομώνη, “Ανόργανη Χημική Τεχνολογία”, Εκδ. Τζιόλα (2010).
 2. Ν. Κλούρα, “Βασική Ανόργανη Χημεία”, Εκδόσεις Τραυλός (2002).
 3. Δ. Σπαρτινού, “Σημειώσεις Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας”, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών (2012).
 4. G.T. Austin, “Shreve’s Chemical Process Industries”, 5th ed., McGraw-Hill Book Company, New York (2008).