Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_115
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (2Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: Αναλυτική Χημεία (E-Class)
Λεπτομέρειες Μαθήματος
 • Η κατανόηση των αρχών της χημικής ισορροπίας, με εφαρμογή σε διαλύματα ηλεκτρολυτών.
 • Εκτεταμένη και εις βάθος μελέτη των ιοντικών ισορροπιών.
 • Υπολογισμοί συγκεντρώσεων σε διαλύματα από σταθερές ισορροπίας.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
 • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν γενικές γνώσεις χημείας.
 • Εισαγωγικές έννοιες. Διαλύματα. Το ύδωρ ως διαλύτης.
 • Χημικές αντιδράσεις και χημικές εξισώσεις.
 • Συγκέντρωση διαλυμάτων.
 • Ταχύτητα αντιδράσεως και χημική ισορροπία.
 • Ισορροπίες ασθενών οξέων και ασθενών βάσεων.
 • Ιοντισμός του ύδατος, pH, πρωτολυτικοί δείκτες, ρυθμιστικά διαλύματα, υδρόλυση.
 • Ισορροπίες δυσδιάλυτων ενώσεων και των ιόντων τους, γινόμενο διαλυτότητας, σχηματισμός ιζημάτων.
 • Ισορροπίες συμπλόκων ιόντων.
 • Επαμφοτερίζουσες ουσίες.
 • Ισορροπίες οξειδοαναγωγικών συστημάτων, γαλβανικά στοιχεία.

Παραδόσεις του μαθήματος με powerpoint, εκτεταμένη χρήση του e-class για επίλυση ασκήσεων, ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής και παρουσίαση θεωρίας

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

 Διαλέξεις

26

Επίλυση Ασκήσεων στην τάξη

13

Επίλυση Σειρών Ασκήσεων στο σπίτι

20

Μελέτη θεωρίας και εξάσκηση στην επίλυση ασκήσεων

52

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

114 Ώρες

 • Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

  Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  Επίλυση τριών σειρών ασκήσεων στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (Επιβράβευση στο τελικό βαθμό μέχρι 20 %)

  Δύο δοκιμασίες μίας ώρας στην τάξη (Επιβράβευση στο τελικό βαθμό μέχρι 10 %)

  Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2139/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 1. Θ. Π. Χατζηιωάννου, «Χημική Ισορροπία και Ανόργανη Ποιοτική Ημιμικροανάλυση», Μέρος πρώτο, Αθήνα 1996.
 2. Στυλιανός Λιοδάκης, «Αναλυτική Χημεία, Θέματα και Προβλήματα», Παπασωτηρίου Εκδόσεις, 2001.