Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_130
Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Φροντηστήριο (1Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Ναι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (CMNG2162)
Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: Πέμπτη 9-11 π.μ. ZOOM https://upatras-gr.zoom.us/j/99543559820?pwd=YkkyajVnVGJiMTJqcHNQRXNkK0ZZQT09 Κινητό: 995 4355 9820
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις πάνω σε θεμελιώδεις έννοιες της:

1. Μηχανικής:

Κίνηση σε ευθεία γραμμή και στο επίπεδο, νόμοι του Νεύτωνα, κυκλική κίνηση, έργο και κινητική ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας, ορμή και ώθηση, περιστροφική κίνηση, σύνθετη κίνηση, γωνιακή ορμή, στατική ισορροπία, ταλαντώσεις

2. Κυματική:

Ορισμός. Ταχύτητα. Μαθηματική έκφραση κύματος. Αρμονικά κύματα: πλάτος, μήκος κύματος, συχνότητα, περίοδος. Διαμήκη-εγκάρσια κύματα. Εφαρμογές: Κύματα σε χορδή, ηχητικά κύματα. Ανάκλαση κυμάτων. Επαλληλία κυμάτων: Στάσιμο κύμα, συμβολή. Φαινόμενο Doppler.ρίων, θερμικές μηχανές, εντροπία, νόμοι της θερμοδυναμικής.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.

 1. Εισαγωγή: Φυσική και Μέτρηση
 2. Κίνηση σε μία διάσταση
 3. Κίνηση σε δύο διαστάσεις
 4. Οι νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα - Εφαρμογές
 5. Κυκλική κίνηση
 6. 'Έργο και ενέργεια
 7. Δυναμική ενέργεια και διατήρηση της ενέργειας
 8. Γραμμική ορμή και κρούσεις
 9. Περιστροφή στερεού σώματος
 10. Στατική ισορροπία
 11. Κύλιση
 12. Στροφορμή
 13. Ταλαντώσεις
 14. Μηχανικά κύματα
 15. Ήχος

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

40

Συγγραφή εργασίας

27

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

119 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Τελική Εξέταση (90%)

Πρόοδο (10%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2184/  και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

 • Physics for scientists and engineers”, R.A. Serway, part I
 • Φυσική”, D. Halliday and R. Resnick”, Τόμος I
 • Πανεπιστημιακή Φυσική, Young Hugh D., Τόμος Α
 • ΦΥΣΙΚΗ Ι (Μηχανική - Κυματική), Δ. Κουζούδης