Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικά Μαθήματα
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_163
Μονάδες: 2
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (1Ωρ./Εβδ.) Εργαστήριο (2Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (6/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-CLASS (CMNG2112)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών που έχουν περιορισμένες γνώσεις υπολογιστών σε βασικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων με υπολογιστές, όπως η αναλυτική και η αλγοριθμική λύση βασικών προβλημάτων μηχανικού και η γραφική αναπαράσταση δεδομένων.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα.

Υπολογιστικά εργαλεία, Αναλυτική και Αλγοριθμική λύση, Αναπαράσταση δεδομένων. Βασικές γνώσεις στο EXCEL, η έννοια του λογιστικού φύλλου (spreadsheet), εισαγωγή και μορφοποίηση δεδομένων, εγγενείς συναρτήσεις, λογικές εκφράσεις, η έννοια της επανάληψης, πίνακες αναζήτησης (lookup tables), γραμμική προσαρμογή, δυνατότητες γραφικής αναπαράστασης αποτελεσμάτων στο EXCEL.

Βασικές γνώσεις στο MATLAB, η γραμμή εντολών, αρχεία τύπου Script, πίνακες μιας και δύο διαστάσεων, δυνατότητες γραφικής αναπαράστασης αποτελεσμάτων στο MATLAB.

Προγραμματισμός στο MATLAB, διαγράμματα ροής, δομές επιλογής και επανάληψης, έξοδος δεδομένων. Στοιχειώδεις εφαρμογές: εύρεση ριζών εξίσωσης, πράξεις με πίνακες, επίλυση συστήματος εξισώσεων, αριθμητική ολοκλήρωση και βελτιστοποίηση.

Λέξεις-κλειδιά: Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αλγόριθμοι, EXCEL, MATLAB

Παραδόσεις του μαθήματος με powerpoint, εκτεταμένη χρήση του e-class, εκμάθηση λογισμικών για επίλυση προβλημάτων, γραφική αναπαράσταση δεδομένων με τη χρήση υπολογιστή.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

12

Εργαστηριακή Άσκηση

24

Μελέτη θεωρίας

24

Επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων

35

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

95 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Η αξιολόγηση προκύπτει :

Από το μέσο όρο έξι (6) εργασιών που παραδίδει ο κάθε φοιτητής με αντικείμενο την επεξεργασία, την ανάλυση και την παρουσίαση δεδομένων

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/CMNG2112/ και στο φύλλο μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.

  1. Engineering Computations, An Introduction Using MATLAB and EXCEL. J. C. Musto, W. E. Howard and R. R. Williams. McGraw Hill 2009. ISBN 978-007-126357-3 (Βασικό Σύγγραμμα)
  2. MATLAB για Μηχανικούς. A. Biran and M. Breiner (3rd edition). Εκδόσεις Τζιόλα 2003. ISBN 960-418-012-6
  3. Βοηθητικό υλικό eclass: Παρουσιάσεις διαλέξεων, λυμένα θέματα εργαστηρίων και προηγούμενων εξετάσεων κ.ά.