Στοιχεία Μαθήματος
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί σε αυτό το εξάμηνο
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά/Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_185
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (MECH1227)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού, θεμελίωση της Φιλοσοφίας με αυστηρές αρχές Λογικής, εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών,  συστηματική οργάνωση της Γνώσης, συστηματική χρήση κανόνων σχεδιασμού βασισμένων στα μαθηματικά και αρχές μηχανικής.

Η Παραγωγή και η Ανθρώπινη Κοινωνία. Οι πηγές της Τεχνολογίας: Το χέρι και τα πρωτόγονα εργαλεία. Η Προϊστορική περίοδος: υλικά, εργαλεία, μηχανές. Οι κοινωνικο-οικονομικοί σχηματισμοί, το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα. Η περίοδος των Αιγυπτιακών Αυτοκρατοριών: υλικά – ξύλο - μέταλλα, εργαλεία, μηχανισμοί, υδραυλικές μηχανές. Η Δουλοκτητική Κοινωνία. Η Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα: αγροτική καλλιέργεια, βιοτεχνική παραγωγή, στρατιωτική τεχνολογία, τεχνικά υλικά. Αίτια ανάπτυξης του πολιτισμού στην Αρχαία Ελλάδα. Από την κοινωνία των γενών στη δουλοκτητική κοινωνία. Κοινωνία των Αχαιών, ελεύθεροι και δούλοι, υποπαραγωγικότητα και υψηλό κόστος της δουλικής εργασίας, η αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή στο δουλοκτητικό καθεστώς, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας της γης και του κινητού πλούτου. Ο δουλικός ανταγωνισμός και η ελεύθερη εργασία. Ο δουλοκτητικός χαρακτήρας της αρχαίας κοινωνίας. Η οικονομία στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι: υλικά, εργαλεία, μηχανές, υδραυλικές μηχανές, θερμικές μηχανές, δημόσια έργα. Ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση: Η εφεύρεση της τυπογραφίας, υδραυλικές μηχανές. Η Φεουδαρχική Κοινωνία.

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική ή η Αγγλική, για σπουδαστές Erasmus).

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (50%)

Παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών στην τάξη στο τέλος του εξαμήνου (50%)

Α. Δ. Δημαρόγκωνα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι Οι Ρίζες της Τεχνολογίας (Μέχρι το 1500 μ.Χ.), Μακεδονικές Εκδόσεις