Στοιχεία Μαθήματος
Το μάθημα δεν θα διδαχθεί σε αυτό το εξάμηνο
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_186
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: E-Class (PHIL1913)
Λεπτομέρειες Μαθήματος

1.Εξοικείωση

 • με τα βασικά ερωτήματα της φιλοσοφικής σκέψης και
 • με τις μεθόδους επίλυσής τους.

2. Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ φιλοσοφίας και εμπειρικών επιστημών.

3.Γνωριμία με τα βασικά ερωτήματα της ηθικής, της γνωσιολογίας και της οντολογίας.

Επίπεδο μαθησιακών στόχων:

Ως προς την θεωρητική γνώση, επίπεδο 1 και 2 (ταξινόμηση Bloom)

Ως προς τις δεξιότητες: ευαισθητοποίηση του φοιτητή να θέτει ερωτήματα ευρύτερου προσανατολισμού, υπερβαίνοντας το επίπεδο της απλής εμπειρικής γνώσης.

 • Ενδιαφέρον για την συνοχή της συνολικής κοσμοεικόνας μας και του προσανατολισμού μας στον κόσμο
 • Ευαισθητοποίηση για το αίτημα εσωτερικής συνοχής και συγκρότησης του Εγώ
 • Ανάπτυξη θεωρητικών ενδιαφερόντων
 • Κριτική ικανότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις στην Ιστορία της Φιλοσοφίας

 1. Φιλοσοφία και Ευδαιμονία στην αρχαία ελληνική σκέψη
 2. Πρακτική φιλοσοφία: Σωκράτης και το ερώτημα για το δέον – Αριστοτέλης και η έννοια της αρετής - Νεώτερες θεωρίες: θεωρίες ελευθερίας (Καντ-Χεγκελ) – Ωφελιμιστικές θεωρίες (Τζ. Μπενθαμ, Τζ. Μιλλ, Τζ.Σ.Μιλλ)
 3. Γνωσιολογία: Σωκρατική αυτογνωσία – ερως και γνώση στον Πλάτωνα – Νεώτερη εποχή: ορθολογισμός – εμπειρισμός
 4. Οντολογία: βασικές οντολογικές διακρίσεις (ενότητα-πολλαπλότητα, ταυτότητα-μεταβολή) – η έννοια του υπερβατικού – είναι – φαίνεσθαι – η έννοια του φαινομένου

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Προετοιμασία μικρών εργασιών κατ΄οίκον

10

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας - προετοιμασία εξετάσεων

26

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

75 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Δύο γραπτές εξετάσεις προόδου κατά την διάρκεια των μαθημάτων:
1η  πρόοδος μετά την 1η+2η ενότητα
2η πρόοδος μετά την 3η+4η ενότητα

Κριτήρια αξιολόγησης:

Αξιολογείται το κατά πόσον ο φοιτητής επιτυγχάνει τους στόχους του μαθήματος: μαθησιακά αποτελέσματα 1-3.

Βλέπε σύνδεσμο URL περιεχομένου μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL1946/