Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_192
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Σύνδεσμος URL Περιεχομένου Μαθήματος: http://languages.upatras.gr
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές να είναι ικανοί να:

 • Αναγνωρίζουν ένα κείμενο και το είδος του
 • Ανιχνεύουν τα κύρια σημεία του
 • Εκφράζονται στοιχειωδώς προφορικά
 • Εκφράζονται στοιχειωδώς γραπτά

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να:

 • Να αναγνωρίζουν το είδος και την προέλευση ενός κειμένου
 • Να κατανοούν μεμονωμένες φράσεις και εκφράσεις συχνά χρησιμοποιούμενες σχετικές με την καθημερινότητα και την συνήθη επικοινωνία
 • Να μπορούν να αρθρώσουν επικοινωνιακό λόγο σε καταστάσεις καθημερινότητας
 • Να μπορούν να συντάξουν μικρά μηνύματα κλασικού και σύγχρονου τύπου ( e-mail κλπ)
 • Να χρησιμοποιούν προτεινόμενους ιστοτόπους μαθησιακών διαδικασιών σχετικών με την γαλλική γλώσσα και να ασκούνται στην αυτομόρφωσή τους
 • Να εργάζονται ατομικά και ομαδικά

Κείμενα από βιβλία σχετικά με τη γαλλική γλώσσα (βιβλία μεθόδου)

Μικρά κείμενα σχετικά με το αντικείμενο (χημεία, βιομηχανία)

Βίντεο μικρής διάρκειας που προωθούν τη γλώσσα και το αντικείμενο σπουδής (χημικη βιομηχανία κλπ)

Χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση και επεξεργασία των μαθημάτων.

Διαδραστική λειτουργία και επικοινωνία με τους φοιτητές.

Ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας e-class.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Μάθημα κεντρικό (κείμενα κλπ)

39

Ασύγχρονη εκπαίδευση

15

Μελέτη και παρουσίαση βιβλίου επιπέδου αναλόγου

16

Εκπόνηση μελέτης (project)

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

90 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Γαλλική.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

Γραπτή Εργασία και Δημόσια Παρουσίαση (30%)

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (70%)

 1. Prêts… Partez !!! Le livre ouvert (2016)
 2. Pluri Dictionnaire Larousse (2016)