Στοιχεία Μαθήματος
Διδάσκων (Διδάσκοντες):
Προπτυχιακά Μαθήματα, 1o Εξάμηνο (1ο Έτος, Χειμερινό)
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Επιλογής Ομάδα Α
Τύπος Μαθήματος: Γενικών Γνώσεων
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ρωσικά
Κωδικός Μαθήματος: CHM_195
Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 3
Τύπος Διδασκαλίας: Διαλέξεις (3Ωρ./Εβδ.) Εργασίες (1/Εξάμηνο)
Διαθέσιμότητα μαθήματος σε φοιτητές Erasmus: Όχι
Λεπτομέρειες Μαθήματος

Κάλυψη βασικών φωνητικών και γραμματικών δομών:

  • Φωνητική - Εκμάθηση ρωσικού αλφάβητου - Κανόνες προφοράς και τονισμού-Βασικές αρχές γραμματικής (Ουσιαστικό - Γένη ουσιαστικών - Ενικός/Πληθυντικός αριθμός - Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες - Επίθετα - Ρήματα (συζυγίες και χρόνοι των ρημάτων)
  • Βασικές αρχές συντακτικού
  • Σύντομα κείμενα - διάλογοι
  • Προφορική ανάπτυξη θεμάτων

Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας

Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα., Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, εμπλουτισμός λεξιλογίου.

Το μάθημα γίνεται εργαστηριακά. Επιχειρείται δηλαδή η ανάλυση της γλωσσικής δομής και της λειτουργίας της γλώσσας μέσω της βιωματικής μάθησης και της ενεργητικής συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

19

Εργαστηριακή Άσκηση

20

Μελέτη

20

Συγγραφή εργασίας

20

Συνολικός Φόρτος Εργασίας (ECTS Standards):

79 Ώρες

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ρωσική

Η αξιολόγηση βασίζεται σε:

Τελική Εξέταση Μαθήματος (50%)

Γραπτή Εργασία  (10%)

Παρακολούθηση (40%)

  1. РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВСЕХ.Под редакцией В.Г.Костомарова
  2. РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. Л.С.Журавлёва
  3. ПОЕХАЛИ.Ст.Чернышов
  4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ.ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
  5. РУССКО-ГРЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. MANDESON