Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Γεωργία Θεοδωρίτση

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Simulating the atmospheric primary and secondary biomass burning organic aerosols
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Γεωργία Θεοδωρίτση
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Τετ, 08 Ιουλ 2020, Ώρα: 10:30 - 12:30
Περίληψη (Abstract)

The chemical transport model PMCAMx was extended to investigate the effects of transport and photochemical aging of biomass burning gaseous and particulate emissions. The new source-resolved model, PMCAMx-SR, simulates separately from the rest of the pollutants the emissions and their corresponding products from biomass burning. The model uses the latest result of laboratory experiments for the description of the emissions and of the corresponding physicochemical processes. PMCAMx-SR was applied in both Europe and the US during characteristic summer, winter, spring and fall periods. For Europe, the PMCAMx-SR simulations showed that residential biomass burning is one of the most important sources of air pollution during the wintertime. For the US, the simulations indicated the importance of the processes of production of secondary organic particulate matter from the organic vapors emitted during fires. These chemical processes can double the concentrations of the corresponding particles far away from the fires and can expand their area of influence to over one thousand kilometers.

                In the next phase of this work the role of prescribed burning on air quality was investigated. These controlled fires are set intentionally by the corresponding land management agencies in an effort to reduce the probability of large wild fires. Prescribed burning activities were limited in the US during the summer months due to the prevailing weather conditions. However, there were significant such activities during the spring and the summer contributing 20-40% of the total biomass burning emissions in the US.  Locally these prescribed fires lead to increased levels of particulate matter leading to exceedances of the corresponding limits. However, the average concentration of the corresponding organic particulate matter for the whole country is small. Our simulations indicated that the levels of secondary organic aerosol from prescribed burning even 500-700 km away from the fire can reach 2 μg m-3, underlying this way the spatial extent of the influence of biomass burning. The air quality effects of these prescribed burns are a lot smaller than those of large wildfires.

In the final stage of this work, the importance of intermediate volatility organic vapors emitted during biomass burning as a source of secondary particulate matter was investigated. An alternative biomass burning module was added to PMCAMx-SR based on recent laboratory experiments. PMCAMx-SR using both the base and the alternative schemes was applied to the US. The analysis of the model results demonstrated the importance of the assumed volatility distribution of biomass burning emissions and of the chemical aging processes. The oxidation of the intermediate volatility organic compounds can increase the concentrations of secondary aerosol from biomass burning by a factor of 5 to 10. The use of the alternative scheme lead to a small improvement of the predictions of PMCAMx-SR during spring, but in overprediction of the organic aerosol concentration during summertime and during periods of intense photochemistry. Additional study of the reactions leading to the production of secondary organic aerosol from biomass burning in different meteorological periods is recommended for future work.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Εκπαίδευση / Education

2014: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στον τομέα περιβάλλον και ενέργεια από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών / M. Sc. in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering University of Patras

2009: Δίπλωμα χημικού μηχανικού από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών / Diploma in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering University of Patras

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά / Articles in international journal

Theodoritsi Georgia N., Giancarlo Ciarelli, and Spyros N. Pandis (2020) Simulation of the evolution of biomass burning organic aerosol with different volatility basis set schemes (in preparation)

Theodoritsi Georgia N., Laura N. Posner, Allen L. Robinson, Greg Yarwood, Bonyoung Koo, Ralph Morris, Matthew Mavko, Tom Moore, and Spyros N. Pandis (2020) Biomass burning organic aerosol from prescribed burning and other activities in the United States, Atmos. Environ., in press.

Theodoritsi Georgia N. and Spyros N. Pandis (2019) Simulation of the chemical evolution of biomass burning organic aerosol, Atmos. Chem. Phys., 19, 5403–5415.

Drosatou Anthoula D., Ksakousti Skyllakou, Georgia N. Theodoritsi and Spyros N. Pandis (2019) Positive Matrix Factorization of Organic Aerosol: Insights from a Chemical Transport Model, Atmos. Chem. Phys., 19, 973–986.

Posner Laura N., Georgia Theodoritsi, Allen Robinson, Greg Yarwood, Bonyoung Koo, Ralph Morris, Matthew Mavko, Tom Moore, and Spyros N. Pandis (2018) Simulation of fresh and chemically-aged biomass burning organic aerosol, Atmos. Environ., 196, 27-37.

Pierce J. R., Theodoritsi G., Adams P. J. and Pandis S. N. (2009) Parameterization of the effect of sub-grid scale aerosol dynamics on aerosol number emission rates, Journal of Aerosol Science, 40, 385-393.

 

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια / Presentations at international conferences

G. Theodoritsi, L. Posner, K. Skyllakou and S. N. Pandis (2016) Source-resolved simulation of fresh and chemically-aged biomass burning emissions, European Aerosol Conference, 2016

G. N. Theodoritsi and S. N. Pandis (2015) Source-resolved simulation of organic aerosol, European Aerosol Conference, 2015

 

Pierce J. R., Theodoritsi G., Adams P. J. and Pandis S. N. (2007) Method for parameterizing the effect of sub-grid scale aerosol dynamics on aerosol number emission rates, American Association of Aerosol Research, Reno, Nevada, Sep. 2007