Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Κωνσταντίνα Τσίγκου

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Κωνσταντίνα Τσίγκου
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 18 Δεκ 2020, Ώρα: 17:00 - 20:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: https://upatras-gr.zoom.us/j/92999576661?pwd=aWpoTlVwZFFCVTRiMWFPNWdzN2Zjdz09
Περίληψη (Abstract)

Κατά τον ετήσιο υπολογισμό παραγωγής αστικών στερεών απορριμμάτων οι τιμές έφτασαν τα 2.01 δισεκατομμύρια τόνους σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αναμένεται πως η τιμή αυτή θα αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 40 % περίπου του συνόλου αποτελείται από απόβλητα τροφίμων ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (1.5-6.3 %) από προϊόντα ατομικής υγιεινής και κυρίως βρεφικές πάνες μιας χρήσης και προϊόντα ακράτειας. Και τα δύο αυτά ρεύματα αποβλήτων εμπεριέχουν σημαντική ποσότητα οργανικού φορτίου, το οποίο αν δεν διαχειριστεί κατάλληλα οδηγεί σε αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων ενισχύουν την αξιοποίηση ρευμάτων αποβλήτων με προοπτικές ανακύκλωσης, ανάκτησης υλικών και παραγωγής ενέργειας, αποφεύγοντας τη μεταφορά στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση των ρευμάτων υπολειμμάτων τροφίμων και χρησιμοποιημένων πανών μέσω της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης, παράγοντας βιοκαύσιμα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η προεπεξεργασία των πανών καταλήγοντας σε τρία επιμέρους ρεύματα και συγκεκριμένα ένα υδρόλυμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται όλο το οργανικό υλικό των πανών, ένα ρεύμα επεξεργασμένου απορροφητικού πολυμερούς και ένα μίγμα τεμαχισμένων πλαστικών. Για τη μελέτη αξιοποίησης των δύο ρευμάτων αποβλήτων προηγήθηκαν εργαστηριακές μελέτες αναερόβιας ζύμωσης και χώνευσης προκειμένου να ακολουθήσει η εφαρμογή των βέλτιστων συνθηκών σε πιλοτική κλίμακα. Όλα τα ρεύματα εξόδου στο τέλος της διεργασίας είναι αξιοποιήσιμα σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κωνσταντίνα Τσίγκου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13-07-1991

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμη

E-MAIL ktsigkou@chemeng.upatras.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2016-2020

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση χρησιμοποιημένων πανών και υπολειμμάτων τροφίμων με έμφαση στην παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας », Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

2014-2016

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ¨Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες¨ με θέμα «Ανάπτυξη ταχύρρυθμου αναερόβιου
θερμόφιλου χωνευτήρα για την επεξεργασία
υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου», Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

2014-2015

Ειδίκευση Οινολογίας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών (εκκρεμεί η πρακτική άσκηση)

2009-2014

Πτυχιακές Σπουδές, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βαθμός Πτυχίου 7.17

2006-2009

Απολυτήριο Λυκείου, Ενιαίο Λύκειο, Αγίου Νικολάου, Θετική Κατεύθυνση, Βαθμός Απολυτηρίου 17.43

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ

2019

5th Distance Education e-Learning Summer School “Wastewater and Biosolids Management”, 2019, Πάτρα. Διοργάνωση: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

2018

”Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας”, 2018, Πάτρα. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών

2014

Σεμινάριο “Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία”, 2014, Πάτρα. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών

2014

Σεμινάριο “Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17025”, 2014, Πάτρα. Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Χημικών

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016-2020

Συμμετοχή στα προγράμματα: INVALOR, Green.BMP, WASTE4THINK

2012

Πρακτική εργασία σε διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης νερού, τροφίμων και περιβάλλοντος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2016-2018

Επικουρικό έργο στα εργαστήρια Οργανικής Χημείας και Χημικών Διεργασιών και στο μάθημα Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

2014-2016

Επικουρικό έργο στο εργαστήριο Φυσικοχημείας IV, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2019

Κ. Τσίγκου, Δ. Ζάγκλης, Π. Τσαφρακίδου, Α. Παναγιωτούρος, Δ. Ζώντος, Δ. Σιονακίδης, Κ. Ζαφείρη, Μ. Κορνάρος

«Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων πανών μιας χρήσης και ληγμένων τροφίμων μέσω αναερόβιας συγχώνευσης σε πιλοτικό σύστημα δυο σταδίων» (προφορική παρουσίαση).

12ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα (Ελλάδα)

2019

Α. Γκίνης, Κ. Τσίγκου, Μ. Κορνάρος, Β. Στιβανάκης

«Η λιμνοθάλασσα Αράξου ως μέρος του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου- Στροφυλιάς (προφορική παρουσίαση).

12ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα (Ελλάδα)

2018

K. Tsigkou, D. Zagklis, P. Tsafrakidou, A. Panagiotouros, D. Sionakidis, D. M. Zontos, C. Zafiri and M. Kornaros

«Towards Life Cycle Thinking through Valorization of Used Disposable Nappies and Expired Food Products for the Production of Biofuels and Added-Value Materials» (oral presentation).

4th Workshop of Graduates & Post-Docs in Chemical Engineering Sciences, Patras (Greece)

2018

K. Tsigkou, P. Tsafrakidou, A. Kopsahelis, D. Zagklis, C. Zafiri, M. Kornaros

«Used disposable nappies and expired food products valorization through one- & two-stage anaerobic co-digestion» (oral presentation)

7th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice (Italy)

2018

K. Tsigkou, P. Tsafrakidou, S. Athanasopoulou, C. Zafiri, M. Kornaros

«Effect of pH on the anaerobic fermentation of fruit/vegetables and disposable nappies hydrolysate for bio-hydrogen production» (oral presentation)

7th International Conference on Engineering for Waste and Biomass Valorisation, Prague (Czech Republic)

2017

Κ. Τσίγκου,  Μ. Κορνάρος

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου τριών φάσεων με χρήση ταχύρρυθμου θερμόφιλου αναερόβιου αντιδραστήρα σταθερής κλίνης ανοδικής ροής» (προφορική παρουσίαση)

5ο Πανελλήνιο συνέδριο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πάτρα (Ελλάδα)

2017

Κ. Τσίγκου, Μ. Σακαρίκα, Μ. Κορνάρος

«Μελέτη βιοχημικού μεθανογόνου δυναμικού υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου υπό μεσοφιλικές και θερμοφιλικές συνθήκες - δοκιμή μεικτών μικροβιακών καλλιεργειών (εμβολίων) διαφορετικής προέλευσης» (προφορική παρουσίαση)

11ο Πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

2017

K. Tsigkou, P. Tsafrakidou, F. Makris, C. Zafiri, M. Kornaros

«Pretreatment of disposable nappies towards valorization of the fermentable fraction through anaerobic digestion» (oral presentation)

5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens (Greece)

2017

K. Tsigkou, F. Makris, P. Tsafrakidou, C. Zafiri, M. Kornaros

«Valorization of disposable nappies for biogas production and plastics recovery» (oral presentation)

3rd Workshop of Graduates & Post-Docs in Chemical Engineering Sciences, Patras (Greece)

2015

K. Tsigkou, A. Kopsahelis, M. Kornaros

«Hydrodynamic performance of a high-rate upflow packed bed anaerobic bioreactor» (poster presentation)

BIOSPECTRUM “International Conference on Advances in

Bioprocess Technology”, Thiruvalla (India)

2015

K. Tsigkou, K. Stavropoulos, A. Kopsahelis, C. Zafiri, M. Kornaros

«Anaerobic co-digestion of End-of-Life Dairy Products with agroindustrial wastes in a mesophilic pilot-scale two-stage digester- Assessment of a system performance» (poster presentation)

International Conference on “New Horizons in Biotechnology”, Kerala (India)

2015

K. Tsigkou, A. Kotoulas, A. Kopsahelis, M. Kornaros «Development of a high-rate thermophilic UPBR reactor for the treatment of three-phase olive mill wastewater (OMW)» (oral presentation)

International Conference on “Industrial Waste & Wastewater Treatment & Valorisation”, Athens (Greece)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Tsigkou, K., Tsafrakidou, P., Zagklis, D., Panagiotouros, A., Sionakidis, D., Zontos, D.M., Zafiri, C. and Kornaros, M. (2021). Used Disposable Nappies and Expired Food Products co-digestion: A pilot-scale system assessment. Renewable Energy.

 

Koutra, E., Mastropetros, S. G., Ali, S. S., Tsigkou, K., & Kornaros, M. (2021). Assessing the potential of Chlorella vulgaris for valorization of liquid digestates from agro-industrial and municipal organic wastes in a biorefinery approach. Journal of Cleaner Production280, 124352.

 

Tsigkou, K., Zagklis, D., Tsafrakidou, P., Zafiri, C., & Kornaros, M. (2020). Composting of anaerobic sludge from the co-digestion of used disposable nappies and expired food products. Waste Management118, 655-666.

 

Anastopoulos, I., Milojković, J. V., Tsigkou, K., Zafiri, C., Lopičić Z. R., Kornaros M., and Pashalidis I. (2020). A nappies management by-product for the treatment of uranium-contaminated waters. Journal of Hazardous Materials 404: 124147.

 

Tsigkou, K., Tsafrakidou, P., Zafiri, C., Beobide, A. S., & Kornaros, M. (2020). Pretreatment of used disposable nappies: Super absorbent polymer deswelling. Waste Management112, 20-29.

 

Tsigkou, K., Tsafrakidou, P., Kopsahelis, A., Zagklis, D., Zafiri, C., & Kornaros, M. (2020). Used disposable nappies and expired food products valorisation through one-& two-stage anaerobic co-digestion. Renewable Energy147, 610-619.

 

Mitrogiannis, D., Psychoyou, M., Kornaros, M.E., Tsigkou, K., Brulé, M., Koukouzas, N., Alexopoulos, D., Palles, D., Kamitsos, E., Oikonomou, G. and Papoutsa, A. (2020). Calcium-modified clinoptilolite as a recovery medium of phosphate and potassium from anaerobically digested olive mill wastewater. Environmental Science and Pollution Research27(3), pp.2977-2991.

 

Tsigkou, K., Tsafrakidou, P., Athanasopoulou, S., Zafiri, C., & Kornaros, M. (2020). Effect of pH on the Anaerobic Fermentation of Fruit/Vegetables and Disposable Nappies Hydrolysate for Bio-hydrogen Production. Waste and Biomass Valorization11(2), 539-551.

 

Tsigkou, K., Sakarika, M., & Kornaros, M. (2019). Inoculum origin and waste solid content influence the biochemical methane potential of olive mill wastewater under mesophilic and thermophilic conditions. Biochemical Engineering Journal151, 107301.

 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ:

2nd Poster Award, 5th Distance Education e-Learning Summer School on “Wastewater and Biosolids Management”