Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Συρίγος Αντώνιος

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CO2 ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Συρίγος Αντώνιος
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Πέμ, 20 Σεπ 2018, Ώρα: 17:00 - 18:00
Περίληψη (Abstract)

Οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα του πλανήτη και θεωρούνται υπεύθυνες για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και την επικείμενη κλιματική αλλαγή.

Σήμερα, οι κύριες τεχνολογίες δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αφορούν την χρήση διαλυμάτων αμινών, τα οποία είναι ενεργοβόρα και αυξάνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με βάση τα MOFs (Metal Organic Frameworks) και τα ιοντικά υγρά έχει δώσει μέχρι σήμερα ενθαρρυντικές ενδείξεις για τη μελλοντική αντικατάσταση των αμινών.

Τα ιοντικά υγρά (ILs) είναι άλατα που τήκονται σε θερμοκρασίες μικρότερες των 100°C και αποτελούνται από οργανικά κατιόντα και οργανικά / ανόργανα ανιόντα. Παρουσιάζουν μια σειρά από ιδιότητες, οι οποίες τα καθιστούν πολύ καλούς διαλύτες για διάφορες διεργασίες, όπως αυτή της δέσμευσης του CO2

Η παρούσα εργασία, έχει ως στόχο τη διερεύνηση της χρήσης δικατιονικών ιοντικών υγρών ως πιθανά συστήματα δέσμευσης CO2. Για τον λόγο αυτό, συντέθηκαν και μελετήθηκαν δικατιονικά ιοντικά υγρά (DILs) με βάση το ιμιδαζόλιο (Im+), με γενικούς χημικούς τύπους:

 • CnH2n(MIm)2Br2 , όπου n = 1 - 12 και
 • CH2(EIm)2Br2.

Τα ιοντικά υγρά υποστηρίχθηκαν σε πορώδη αλούμινα (Αl2Ο3) και με την μέθοδο της θερμοπρογραμματισμένης εκρόφησης (TPD) μελετήθηκε η ρόφηση / εκρόφηση του CO2 από αέριο μίγμα CO2/Ηe. Από τα πειραματικά αποτελέσματα προέκυψε ότι τα δικατιονικά ιοντικά υγρά ροφούν ικανοποιητικά το CO2 ενώ το σύστημα με την καλύτερη συμπεριφορά ήταν το  Bis(MIm)C2H4Br2.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Σπουδές

2004             Απολυτήριο 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών.

                      Βαθμός αποφοίτησης 17,6 «Λίαν Καλώς».

2008             Πτυχίο του τμήματος Μηχανικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών     Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας.

                       Βαθμός πτυχίου: 6,98 «Λίαν Καλώς».

2011               Εισαγωγή στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας.                  

2014              Πτυχίο τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., περάτωση όλων των μαθημάτων (9ος /2013) με βαθμό 8,59 «Άριστα».  

                      (1ος σε σειρά βαθμού από την ίδρυση του τμήματος).

2014             Εισαγωγή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Ενέργειας.

 

Επαγγελµατική εμπειρία

-Απασχόληση από 2/4/2008 έως 1/10/2008 στον φορέα: Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε. (Τεχνική Υπηρεσία).

-Απασχόληση σε Τεχνικό Γραφείο από 9ος/2009 έως και 6ος /2011 (Μελέτη – Επίβλεψη- Σχεδιασμός).

-Απασχόληση σε Τεχνικό Γραφείο από 8ος/2011 έως και 10ος /2012 (Μελέτη – Επίβλεψη - Σχεδιασμός).   

-Απασχόληση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στα πλαίσια κοινωφελούς εργασίας,  από 12ος/2012 έως και 4ος /2013 ως Μηχανικός Έργων Υποδομής.

-Απασχόληση σε βιομηχανία παρασκευής χαρτοκιβωτίων (El Pack) της Βιομηχανικής Ζώνης Πατρών από 7ος/2013 έως και 10ος /2014 ως βοηθός μηχανολόγου μηχανικού.

-Απασχόληση σε βιομηχανία παρασκευής αναψυκτικών Λούξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ που εδρεύει στην Πάτρα από 10ος/2014 έως και Σήμερα ως Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. (καθώς και εργασίες ποιοτικού ελέγχου από 4ος 2017 έως σήμερα).

 

Υποτροφίες – Διακρίσεις

 1. Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για την εισαγωγή στο Τμήμα Μηχανικών Έργων Υποδομής   στην 2η θέση από Γενικό Λύκειο.
 2. Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για το σπουδαστικό έτος 2005 – 2006 καθώς υπήρξα 1ος (του Τμήματος) σε επιδόσεις στα αντίστοιχα μαθήματα.

 Γνώσεις Η/Υ

 • Πιστοποίηση E.C.D.L  - Πιστοποίηση σχεδιαστικού πακέτου (AutoCad 2007).
 • Πιστοποίηση E.C.D.L  (Word, Excel, Internet)
 • Πολύ καλή γνώση σχεδίασης Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κατόψεις, Όψεις , Τομές, Τοπογραφικά διαγράμματα, διαγράμματα κάλυψης) με τη χρήση των προγραμμάτων Autocad ,Cadware και COORD GR.
 • Τρισδιάστατος σχεδιασμός δομικών έργων με τη χρήση του προγράμματος ΙDEA 9.

Ηµερίδες

 1. "Η Ανάπτυξη στην Αχαΐα. Σημερινή Κατάσταση - Προοπτικές" ∆ιηµερίδα                     Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα. 6/2007
 2. "Η ανάγκη για ποιότητα. Η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχία των συστημάτων ποιότητας"
   Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα. 5/2007
 3. "Διαχείριση σταδιοδρομίας – Τεχνικές εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό – 20 χρόνια ERASMUS στην Ελλάδα και στην Ευρώπη".  ∆ιηµερίδα.                                    Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα. 5/2007
 4. "Νέες Εφαρμογές και Προγράμματα Η/Υ για την αποτύπωση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων – Παρουσίαση τεχνολογικά νέων τοπογραφικών οργάνων"  Διοργανωτής: Τ. Ε. Ε.                           Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα  7/2007  
 5. "Προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία" Διοργανωτής: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα  6/2011  

Σχολεία  

1. "Νανοϋλικά και Διατάξεις" Διοργανωτής: Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο NANO-DEMA του Παν/μίου Πατρών. 

     Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα  7/2012  

 Πτυχιακές εργασίες

2008           Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (τμήμα Μηχανικών Έργων Υποδομής) με θέμα:

                «Μέθοδοι και είδη γεωτρήσεων».

[Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η συστηματική διερεύνηση και καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, οι οποίες πηγάζουν από τον Ε(101-83), καθώς και των μεθόδων διαμόρφωσης μιας γεώτρησης, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αναφέρεται καταρχάς στη δειγματοληψία και στα κοπτικά άκρα των γεωτρήσεων τα οποία είναι απαραίτητα για τη διάνοιξη μιας γεώτρησης. Ακολούθως αναλύεται περιγραφικά ο σχεδιασμός σωληνώσεων καθώς και η τσιμέντωση σε κεκλιμένες και οριζόντιες γεωτρήσεις. Παρουσιάζονται επίσης οι υδρογεωτρήσεις και η αξιοποίησή τους και τέλος η σειρά εργασιών που διαμορφώνουν το γεωτρητικό φρέαρ σε παραγωγικό σύστημα.]

Σελίδες 281.

Βαθμός πτυχιακής εργασίας: 10.

[Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση www.teipat.gr στην επιλογή " παρουσίαση πτυχιακής Μέθοδοι και είδη γεωτρήσεων "].

 1. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (τμήμα Μηχανολόγων Μηχ/κων Τ.Ε.) με θέμα:

 «Μελέτη εγκατάστασης εναλλάκτη θερμότητας υπέρθερμου νερού, ισχύος 500 kW, για παραγωγή θερμού νερού για βιομηχανική χρήση»

 

2017 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (τμήμα Χημικών Μηχανικών) με θέμα:

  «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ CO2 ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ»