Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Φλώρου Καλλιόπη

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Χημικός χαρακτηρισμός των λεπτόκοκκων σωματιδίων και εύρεση των πηγών των οργανικών αερολυμάτων από μετρήσεις πεδίου και εργαστηριακά πειράματα
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Φλώρου Καλλιόπη
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Δευ, 24 Σεπ 2018, Ώρα: 12:00 - 14:00
Περίληψη (Abstract)

Τα ατμοσφαιρικά αερολύματα, γνωστά και ως ατμοσφαιρικά σωματίδια, είναι αιωρούμενα σωματίδια (στερεά ή υγρά) στον αέρα με διαμέτρους που κυμαίνονται από 1 nm έως περίπου 100 μm. Το ατμοσφαιρικά αερολύματα επηρεάζουν τον ακτινοβόλο προϋπολογισμό της Γης και συνεπώς το παγκόσμιο κλίμα μέσω των αποκαλούμενων άμεσων και έμμεσων ραδιενεργών επιδράσεων τους, ενώ έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Μπορούν να ταξινομηθούν ως πρωτογενή (εκπεμπόμενα απευθείας στη φάση των σωματιδίων) ή δευτερογενή (σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα μέσω μιας σειράς χημικών αντιδράσεων). Συνήθως, τα ατμοσφαιρικά σωματίδια αποτελούνται από ένα μείγμα ανόργανων και οργανικών χημικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων των νιτρικών, θειικών, αμμωνιακών, οργανικών ενώσεων, στοιχειακού άνθρακα, θαλάσσιου άλατος, κρυσταλλικών ενώσεων και νερού. Το οργανικό αερόλυμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κλάσμα της μάζας των ατμοσφαιρικών σωματιδίων, αλλά οι πηγές και η χημική του σύνθεση δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Η φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο ήταν η κεντρική τεχνική μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία. Το φασματόμετρο μάζας αερολύματος υψηλής ανάλυσης (HR-ToF-AMS) έχει τη δυνατότητα να μετρά συνεχώς τη χημική σύνθεση και την κατανομή μεγέθους των λεπτόκοκκων σωματιδίων (αεροζόλ με διάμετρο μικρότερη του 1μm). Τα φάσματα μάζας υψηλής ανάλυσης που παρέχονται από το όργανο κάθε λίγα λεπτά περιέχουν πληροφορίες τόσο για τις πηγές του οργανικού αεροζόλ όσο και για τη χημική του σύνθεση.

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις πρώτες μετρήσεις με τη χρήση του HR-ToF-AMS σε δύο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα και Πάτρα) καθώς και σε μια απομακρυσμένη περιοχή (Φινοκαλιά, Κρήτη) και μελετάται η συμβολή των διαφόρων πηγών στα αντίστοιχα επίπεδα του οργανικού αεροζόλ. Επιπλέον, ο σχηματισμός δευτερογενούς οργανικού αερολύματος (SOA) κατά τη διάρκεια της φωτο-οξείδωσης του m- και p-ξυλένιου, δύο σημαντικών αρωματικών υδρογονανθράκων, διερευνάται στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας έναν ατμοσφαιρικό θάλαμο προσομοίωσης.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Education:

2014

M. Sc. in Chemical Engineering

Department of Chemical Engineering,

University of Patras, Greece

• Grade: 8.55 of 10.

• Diploma thesis: “Continuous real-time measurement of the chemical composition of atmospheric particles in Greece, using aerosol mass spectrometry”

2010

Diploma in Chemical Engineering

Department of Chemical Engineering, 

University of Patras, Greece

• Grade: 7.55 of 10. 

• Diploma thesis: “Measurement of soluble organic carbon in atmospheric suspended particles” 

2005

General Lyceum of Mandra Attikis, Greece

GPA: 19.10/20

 

Research and Work Experience:

2010-2013, 2015-6/2018: Graduate Research Assistant\ Laboratory of Air Quality Studies (LAQS) 

2013-2015: Graduate Research Assistant\ THALES project\ University of Aegean, Greece

06-07/2009: Undergraduate Research Assistant\ Hellenic Petroleum S.A.\ ELPE

 

Teaching Experience:

2011 Fall: Graduate Teaching Assistant, Dept. of Chemical Engineering, University of Patras, Greece, “Mathematics III”

2012 Spring: Graduate Teaching Assistant, Dept. of Chemical Engineering, University of Patras, Greece, “Numerical Analysis”

2013 Spring: Graduate Teaching Assistant, Dept. of Chemical Engineering, University of Patras, Greece, “Numerical Analysis”

2014 Spring: Graduate Teaching Assistant, Dept. of Chemical Engineering, University of Patras, Greece, “Laboratory of Polymers”

2015 Spring: Graduate Teaching Assistant, Dept. of Chemical Engineering, University of Patras, Greece, “Laboratory of Polymers”

 

Journal Publications:

 1. Pikridas, M., Tasoglou, A., Florou, K. and Pandis, S. N.: Characterization of the origin of fine particulate matter in a medium size urban area in the Mediterranean, Atmos. Environ., 80, 264–274, doi:10.1016/j.atmosenv.2013.07.070, 2013.
 2. Kostenidou, E., Florou, K., Kaltsonoudis, C., Tsiflikiotou, M., Vratolis, S., Eleftheriadis, K. and Pandis, S. N.: Sources and chemical characterization of organic aerosol during the summer in the eastern Mediterranean, Atmos. Chem. Phys., 15, 11355–11371, doi:10.5194/acp-15-11355-2015, 2015. 
 3. Gkatzelis, G. I., Papanastasiou, D. K., Florou, K., Kaltsonoudis, C., Louvaris, E. and Pandis, S. N.: Measurement of nonvolatile particle number size distribution, Atmos. Meas. Tech., 9, 103–114, doi:10.5194/amt-9-103-2016, 2016.
 4. Kaltsonoudis, C., Kostenidou, E., Florou, K., Psichoudaki, M. and Pandis, S. N.: Temporal variability and sources of VOCs in urban areas of the eastern Mediterranean, Atmos. Chem. Phys., 16, 14825–14842, doi:10.5194/acp-16-14825-2016, 2016.
 5. Pandis, S.N., Skyllakou, K., Florou, K., Kostenidou, E., Kaltsonoudis, C., Hasa, E. and Presto, A.A.: Urban particulate matter pollution: A tale of five cities. Faraday Discussions 2016;189:277-290, 2016.
 6. Florou, K., Papanastasiou, D. K., Pikridas, M., Kaltsonoudis, C., Louvaris, E., Gkatzelis, G. I., Patoulias, D., Mihalopoulos, N. and Pandis, S. N.: The contribution of wood burning and other pollution sources to wintertime organic aerosol levels in two Greek cities, Atmos. Chem. Phys., 17, 3145–3163, doi:10.5194/acp-17-3145-2017, 2017.
 7. Louvaris, E.E, Florou, K., Karnezi, E., Papanastasiou, D.K., Gkatzelis, G.I. and Pandis, S.N.:  Volatility of source apportioned wintertime organic aerosol in the city of Athens, Atmos. Environ., 158, 138–147, doi:10.1016/j.atmosenv.2017.03.042, 2017.
 8. Kaltsonoudis, C., Kostenidou, E., Louvaris, E., Psichoudaki, M., Tsiligiannis, E., Florou, K., Liangou, A. and Pandis, S. N.: Characterization of fresh and aged organic aerosol emissions from meat charbroiling, Atmos. Chem. Phys., 17, 7143-7155, https://doi.org/10.5194/acp-17-7143-2017, 2017.
 9. Psichoudaki, M., Nenes, A., Florou, K., Kaltsonoudis, C. and Pandis, S. N.: Hygroscopic properties of atmospheric particles emitted during wintertime biomass burning episodes in Athens, Atmos. Environ., doi:10.1016/j.atmosenv.2018.01.004, 2018.
 10. Florou, K., Liangou, A., Louvaris, E., Kaltsonoudis, C., Kostenidou, EI., Patoulias, D., Tasoglou, A., Kouvarakis, N. and Pandis, S. N.: Measurement of the ambient organic aerosol in the Eastern Mediterranean during the Finokalia Aerosol Measurement Experiment (FAME-2016), in preparation.

Conference Presentations:

 1. R. Shah, K. Florou, and Albert A. Presto: “Contrasting the Oxidation Behavior of Aerosols in Urban and Rural Locations ”, American Assoc. for Aerosol Research (AAAR) conference, 2017, Raleigh, North Carolina, USA,  (poster presentation).
 2. A. Liangou, K. Florou, M. Psichoudaki, E. Kostenidou, E. Tsiligiannis, and S. N. Pandis: “Development of a Method for the Measurement of the Water Solubility Distribution of Atmospheric Organic Aerosol ”, American Assoc. for Aerosol Research (AAAR) conference, 2017, Raleigh, North Carolina, USA,  (poster presentation).
 3. E. Kostenidou, N. Wang, K. Florou, C. Kaltsonoudis, A. Tasoglou, and S. N. Pandis: “Chemical Aging of Primary and Secondary Organic Aerosol”, International Global Atmospheric Chemistry conference (IGAC), 2016, Breckenridge, Colorado, USA. (poster presentation).
 4. A. Liangou, K. Florou, M. Psichoudaki, E. Kostenidou, E. Tsiligiannis, and S. N. Pandis: “Development of a Method for the Measurement of the Water Solubility Distribution of Atmospheric Organic Aerosol”, Workshop of Graduates and Post-Docs (WGP3), 2017, Patras, (poster presentation; awarded).  
 5. K. Florou, C. Kaltsonoudis, E. Louvaris, A. Liangou, A. Tasoglou, and S.N. Pandis: “Measurement of the ambient organic aerosol in the Eastern Mediterranean during the Finokalia Aerosol Measurement Experiment (FAME-2016)”, Workshop of Graduates and Post-Docs (WGP2), 2016, Patras, (poster presentation).  
 6. K. Florou, C. Kaltsonoudis, D.K. Papanastasiou, E. Kostenidou, and S.N. Pandis: “The contribution of wood burning and other sources to wintertime organic aerosol levels in two Greek cities”, European Aerosol Conference (EAC), 2015, Milan, (poster presentation).
 7. D.K. Papanastasiou, G.I. Gkatzelis, K. Florou, C. Kaltsonoudis, and S.N. Pandis: “Nighttime chemistry of biomass burning plumes”, European Aerosol Conference (EAC), 2015, Milan, (oral presentation).
 8. C. Kaltsonoudis, E. Kostenidou, E. Louvaris, M. Psichoudaki, E. Tsiligiannis, K. Florou, and S.N. Pandis: “Characterization of fresh and aged organic aerosol emissions from meat charbroiling”, European Aerosol Conference (EAC), 2015, Milan, (oral presentation).
 9. C. Kaltsonoudis, E. Kostenidou, E. Louvaris, M. Psichoudaki, E. Tsiligiannis, K. Florou, S.N. Pandis: “Chemical Evolution of Emissions from Meat Charbroiling”, American Assoc. for Aerosol Research (AAAR) conference, 2015, Minneapolis, (oral presentation).
 10. E. Kostenidou, C. Kaltsonoudis, K. Florou, E. Louvaris, M. Psichoudaki, S.N. Pandis: “Rethinking organic aerosol sources in Greece”, Greek Scientific Chemical Engineering Conference, 2015, Patras, (oral presentation).
 11. E. Kostenidou, K. Florou, C. Kaltsonoudis, M. Tsiflikiotou, M. Psichoudaki, E. Louvaris, S.N. Pandis: “Chemical characterization and sources of ambient aerosol and gas pollutants during summer 2012 in two urban background locations in the Eastern Mediterranean”, COMECAP conference, 2014, Heraklion, (oral presentation).
 12. E. Kostenidou, K. Florou, C. Kaltsonoudis, M. Tsiflikiotou, M. Psichoudaki, E. Louvaris, D. Papanastasiou, G. Gkatzelis, A. Bougiatioti, S. Bezantakos , N. Mihalopoulos, A. Nenes, G. Biskos , C. Pillinis , K. Eleftheriadis and S. N. Pandis: “Temporal and spatial variability of fine PM in the Eastern Mediterranean.”,  International Aerosol Conference (IAC), 2014,  Busan, Korea, (oral presentation).
 13. C. Kaltsonoudis, K. Florou, S.N. Pandis: “Pilot study of atmospheric pollution in Eleusis”, Eleusis, 2014, (oral presentation). http://www.eleusina.gr/Presentation%20Eleusina.pdf
 14. K. Florou, C. Kaltsonoudis, M. Pikridas, and S.N. Pandis: “Atmospheric Pollution during wintertime and the Greek financial crisis”, Greek Scientific Chemical Engineering Conference, 2013, Athens, (oral presentation).
 15. K.Florou, C. Kaltsonoudis, D.K. Papanastasiou, G.I. Gkatzelis, E. Louvaris, M. Pikridas, S.N. Pandis:” Wintertime Air Pollution and the Greek Financial Crisis”, American Assoc. for Aerosol Research (AAAR) conference, 2013, Portland, (oral presentation).
 16. K.K. Florou, M. Pikridas, and S. N. Pandis: “Wintertime Air Pollution and the Greek Financial Crisis”, European Geosciences Union (EGU) Meeting, 2013, Vienna, (poster presentation).

Languages:

Greek (native)

English (Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), Michigan University, C2)

French (Diplôme d'Études en Langue Française (DELF), B2)

Italian (Certificato di conoscenza della Lingua Italiana (CELI 3), Perugia, Livello 3, B2)