Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή - Στυλιανός Κακαβάς

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Εκτίμηση εκπομπών σκόνης και η επίδραση της στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Στυλιανός Κακαβάς
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Δευ, 01 Ιουλ 2019, Ώρα: 17:00 - 18:00
Περίληψη (Abstract)

Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τη σύγχρονη εποχή, γιατί έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και συνεισφέρει στη κλιματική αλλαγή. Στόχος της μελέτης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι η διευκρίνηση του προβλήματος και η εφαρμογή των καταλληλότερων και πιο οικονομικών λύσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου συχνά χρησιμοποιούνται εκτός από μετρήσεις και μαθηματικά μοντέλα χημικής μεταφοράς. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο PMCAMx για τη προσομοίωση συγκεντρώσεων σκόνης στην Ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Το PMCAMx εφαρμόστηκε τη χρονική περίοδο του Μαΐου 2008 σε όλη την Ευρώπη έτσι ώστε να γίνει μια σύγκριση μεταξύ προβλέψεων και πειραματικών αποτελεσμάτων και να εκτιμηθούν οι εκπομπές σκόνης στην Ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Επιπλέον, μελετήθηκαν οι επιδράσεις της σκόνης στα υπόλοιπα ανόργανα ατμοσφαιρικά σωματίδια.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση:

  • Απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2017
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 2017- τώρα