Το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια των δράσεων εξωστρέφειας και ανάπτυξης των σχέσεων με τη βιομηχανία διοργανώνει εκδήλωση με τη συμμετοχή εταιρειών από όλο το φάσμα του παραγωγικού ιστού της χώρας που απασχολεί Χημικούς Μηχανικούς. Στην ημέρα καριέρας συμμετέχουν οι παρακάτω εταιρίες (αλφαβητικά):

 

Δράσεις που συμμετέχει

 

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους (2 ΘΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
 • Πρακτική Άσκηση (10 - 15 θέσεις σε παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος κλπ)
 • Διπλωματική Εργασία

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (45 Θέσεις σε Supply Chain & Πωλήσεις)
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (Θέσεις: R&D Food Scientist, R&D Coffee executive, Coffee QC Analyst, QA executive, Προϊστάμενος Παραγωγής, Προϊστάμενος Roasting)

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (Θέσεις: Τμήμα Πωλήσεων)

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Πρακτική Άσκηση (2 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου)

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (Production Engineering , Project Management)
 • Πρακτική Άσκηση (Production, Quality Assurance,Technical Management, Project Management)

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους

 

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (2 ΘΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
 • Πρακτική Άσκηση (Πρακτική άσκηση Χημικών Μηχανικών στα τμήματα R&D, Παραγωγής και Προμηθειών)
 • Διπλωματική Εργασία

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (Θέσεις: https://careers.moh.gr)
 • Πρακτική Άσκηση (Πληροφορίες: https://careers.moh.gr)

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (Ποιοτικός Έλεγχος, θέση 1, Παραγωγή, θέση 1)
 • Πρακτική Άσκηση (Ποιοτικός Έλεγχος, θέσεις 2 - Παραγωγή, θέση 1
 • Διπλωματική Εργασία

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους (1-3 ΘΕΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

 

Δράσεις που συμμετέχει

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συνεντεύξεις με υποψήφιους (Θέσεις: Graduate Engineer Trainee)
 • Πρακτική Άσκηση (Πρακτική άσκηση στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητα - 3 θέσεις)

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Πρακτική Άσκηση

 

Δράσεις που συμμετέχει
 • Παρουσίαση
 • Συναντήσεις με υποψήφιους μελλοντικούς εργαζόμενους