Σεμινάριο τμήματος - Prof. Elena Baranova

Τίτλος Παρουσίασης: Electrochemical Promotion of Metal and Metal Oxide Nanoparticles Interfaced with Yttria-Stabilized Zirconia Solid Electrolyte
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Prof. Elena Baranova
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Dept. of Chemical and Biological Engineering, University of Ottawa, Canada
Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τετ, 11 Ιουλ 2018, Ώρα: 11:00 - 12:30
Περίληψη

Electrochemical Promotion of Catalysis (EPOC) also called Non‐faradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity (NEMCA) is a general phenomenon in heterogeneous catalysis that refers to the substantial changes in the catalytic properties of metal or metal oxide catalysts deposited on ionically conductive supports caused by the application of small electrical stimuli. The application of EPOC to nano‐structured, highly dispersed catalysts is of significant interest and represents one of the main challenges for practical application of this phenomenon and for understanding of other related phenomena in catalysis, i.e., metal-support interaction (MSI) and chemical promotion. The recent EPOC studies carried out at the University of Ottawa using monometallic Pt, RuO2, IrO2, Pd and bimetallic NiPd and RuFe nanoparticles will be presented for oxidation reactions: complete ethylene and methane oxidation, as well as CO2 hydrogenation reaction

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Elena Baranova

Department of Chemical and Biological Engineering, Centre for Catalysis Research and Innovation (CCRI), University of Ottawa, 161 Louis-Pasteur, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada

Dept. of Chemical and Biological Engineering, University of Ottawa, Canada

Professor Baranova received her M.Sc. degree in Chemical Engineering (1999) and Ph.D in Chemistry (2003) from the Ukrainian State University of Chemical Engineering (Ukraine). She then pursued her studies at the Institute of Chemical Science and Engineering at École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Switzerland), where she completed her Ph.D. in Chemical Engineering under the supervision of Prof. Ch. Comninellis in 2005.

During her Ph.D. she spent several months in the laboratory of Prof. C.G. Vayenas at the University of Patras (Greece). She became a NSERC post-doctoral fellow in 2005 and later a research associate with the National Research Council Canada, Institute for Chemical Process and Environmental Technology. Professor Baranova's research there was focused on nano-structured electrocatalytic materials for direct methanol and hydrogen fuel cells. She subsequently worked as a senior scientist at Abbott Point of Care on the project related to the biosensors before joining the University of Ottawa as an assistant professor in 2008.

Her current research focuses on electrochemical promotion of catalytic reactions for environmental protection and the design of novel catalytic systems. Professor Baranova's interests include synthesis, characterization and application of well-defined nanoscopic metals, alloys and composites to catalysis and fuel cells.

Fields of Interest

  • Electrochemistry and Electrocatalysis
  • Energy conversion
  • Electrochemical promotion of heterogeneous catalysis