Σεμινάριο τμήματος - Επίκ. Καθηγητής Ι. Δημακόπουλος

Τίτλος Παρουσίασης: Σύγχρονες Εξελίξεις Υπολογιστικής Ρεολογίας και της Μηχανικής Συνθέτων Ρευστών
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Επίκ. Καθηγητής Ι. Δημακόπουλος
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τρί, 21 Μάιος 2019, Ώρα: 18:00 - 19:00
Αρχείο Περίληψης: Y_Dimakopoulos_gr_0.pdf