Σεμινάριο Δρ. Παπαδοκωνσταντάκη

Τίτλος Παρουσίασης: Πτυχές βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό και ανάλυση διεργασιών και συστημάτων χημικής μηχανικής
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Σταύρος Παπαδοκωνσταντάκης
Αίθουσα: Αίθουσα Σεμιναρίων 1
Ημερομηνία: Τρί, 09 Ιουν 2020, Ώρα: 17:00 - 18:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: https://www.epresence.gr/
Περίληψη

Η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό χημικών διεργασιών και συστημάτων χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από τη χρήση μερικών ή ολιστικών μεθόδων ανάλυσης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, πέραν των τυπικών τεχνικοοικονομικών μελετών. Η χρήση πτυχών βιωσιμότητας αυξάνει την πολυκριτηριακή φύση της λήψης αποφάσεων και είναι πιο αποτελεσματική σε πρώιμες φάσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένους βαθμούς ελευθερίας αλλά και  μεγαλύτερες προκλήσεις ως προς την διαθεσιμότητα ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται μέθοδοι και προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή ανάλυσης βιωσιμότητας στο σχεδιασμό διεργασιών και συστημάτων, με έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA) και κινδύνων σχετιζόμενων με την ασφάλεια, την υγιεινή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (SHE hazards) σε πρώιμα στάδια σχεδιασμού. Αναλύονται επίσης συνέργειες με τυπικές μεθόδους σχεδιασμού (π.χ., ιεραρχικές διαδικασίες σχεδιασμού, διαδικασίες αριστοποίησης υπερδομών, ενεργειακή ολοκλήρωση) καθώς και με μεθόδους της επιστήμης δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζονται εφαρμογές σε διεργασίες διαχωρισμού και χρήσης CO2, αξιοποίησης βιομάζας για την παραγωγή χημικών και καυσίμων, και αλληλεπίδρασης με την ανάλυση ενεργειακών συστημάτων.