Σεμινάριο Τμήματος - Κορνάρος Μιχάλης

Τίτλος Παρουσίασης: Βιοτεχνολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Κορνάρος Μιχάλης
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Δευ, 19 Μαρ 2018, Ώρα: 17:00 - 19:00
Περίληψη

Η υπολειμματική βιομάζα, σε υγρή ή στερεή μορφή, χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση οργανικών συστατικών, τα οποία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της, καθιστούν αδύνατη την απευθείας διάθεσή της στο περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού περιβαλλοντικού προβλήματος πρόκειται να παρουσιαστούν δύο προσεγγίσεις, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση α) υγρών αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων προς παραγωγή αερίων βιοκαυσίμων (υδρογόνο, μεθάνιο) αλλά και προϊόντων προστιθέμενης αξίας (εδαφοβελτωτικό, υγρό λίπασμα) και β) δύο ρευμάτων στερεών αποβλήτων, αυτών των χρησιμοποιημένων πανών και των μη βρώσιμων τροφίμων, που μέχρι σήμερα οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. Στην πρώτη περίπτωση, θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη και μελέτη της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης μονών ή πολλαπλών υποστρωμάτων (αποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων) σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα, η βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση των επιμέρους σταδίων της υδρόλυσης, οξεογέννεσης και μεθανογέννεσης καθώς η τεχνικοοικονομική μελέτη της ολοκληρωμένης διεργασίας. Στα πλαίσια της πλήρους αξιοποίησης των οργανικών υποστρωμάτων υπό το πρίσμα της ανάπτυξης ενός βιοδιυλιστηρίου, θα παρουσιαστεί η προσέγγιση της καλλιέργειας μικροφυκών στην υγρή αναερόβια απορροή της προαναφερθείσας διεργασίας με στόχο την παραγωγή λιπιδίων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και περαιτέρω επαύξησης της ενεργειακής απόδοσης του ολοκληρωμένου συστήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, θα παρουσιαστεί η προσέγγιση που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου WASTE4THINK για την ολοκληρωμένη διαχείριση χρησιμοποιημένων πανών καθώς και τροφίμων ακατάλληλων προς βρώση προς παραγωγή βιοκαυσίμων, μέσω διβάθμιου συστήματος αναερόβιας συγχώνευσης, καθώς και υλικών με δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης.