Σεμινάριο τμήματος - Dr. Panos Kotsakis

Τίτλος Παρουσίασης: The science behind fast moving homecare consumer goods
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Dr. Panos Kotsakis
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Rolco Bianil
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 11 Οκτ 2019, Ώρα: 13:00 - 14:00
Περίληψη

Rolco Bianil are the leading Greek detergent and household care manufacturer, with a 60 year history of developing some of the most iconic brands in the Greek market and implementing important innovations, such as the introduction of the first detergent powder, the first hand dishwashing liquid, the first biodegradable detergent and the first ecological product range.  (ROL, AVA, Planet). This talk will discuss raw material, formulation, and production principles of modern homecare products in their journey towards the consumer

Αρχείο Περίληψης: P_Kotsakis_en.pdf
Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Panos had been soaking wet in the UK for the last 23 years. He recently traded the clouds for a place under the Greek sun in a leap of faith. He is a BSc (hons) Biochemistry graduate from the University of Manchester with a PhD in biochemistry & biotechnology from Nottingham. He has over 15 years of R&D experience in the area of fast moving consumer goods mostly with Unilever across two of their global sites, and more recently with Rolco Bianil in Greece. In the last  couple of years he has secured  >€1Mil UK Treasury funds to accelerate new material innovation programmes to derisk translation of novel technologies through large industrial/academic ecosystems. He has held various senior R&D management roles and in the process, co-invented >10 patents, whilst landing new innovations in international and Greek consumer FMCG markets.  He is also an assessor for UKRI, BBSRC and NBIC.