Αγγελική Ξαγοράρη - Βιομοριακή μηχανική: Εφαρμογές στη βιοιατρική τεχνολογία

Τίτλος Παρουσίασης: Βιομοριακή μηχανική: Εφαρμογές στη βιοιατρική τεχνολογία
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Αγγελική Ξαγοράρη
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 11 Φεβ 2022, Ώρα: 16:45 - 17:30
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: Meeting ID: 921 8465 6265, Passcode: 759021
Περίληψη

Η βιομοριακή μηχανική αποτελεί ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο που συμπεριλαμβάνει τις στοχευμένες αλλαγές σε βιομόρια και κύτταρα.  Συνεργάζεται με διαφορετικές επιστήμες και περιλαμβάνει πολλούς τομείς εφαρμογών όπως τη μηχανική κυττάρων και  ιστών και τις  αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Στο  πρώτο μέρος θα περιγραφεί η βιομοριακή μηχανική και τα πεδία ανάπτυξής της όπως προαναφέρθηκαν. Θα δοθεί έμφαση στη βιοϊατρική μηχανική και στις εφαρμογές της.

Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν πεδία εφαρμογής της βιομοριακής μηχανικής  με αναφορές στο ερευνητικό μου έργο όπως η γενετική μηχανική και οι ρυθμιστικές διεργασίες των κυττάρων με έμφαση στη σηματοδότηση. Παράλληλα θα αναπτυχθούν συνδυαστικές προσεγγίσεις μηχανικής κυτταρικών καλλιεργειών και παραγώγων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων. Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει στα βιοσυμβατά βιογενή υλικά όπως τα μικροσωμάτια των βλαστοκυττάρων αναλύοντας τόσο τις μεθόδους απομόνωσης και ταυτοποίησής τους όπως και την    επίδρασής τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή

Η Δρ. Αγγελική Ξαγοράρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών επιστημών του ΑΠΘ και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στη Μοριακή Βιολογία από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1996. Στα πλαίσια της διατριβής της εισήγαγε την πρωτοπόρα YAC τεχνολογία στην χώρα μας από το Τμήμα Ιατρικής και Μοριακής Γενετικής τοy UMDS στο Λονδίνο για την χαρτογράφηση της γενωμικής περιοχής 5q23-32 και την  εύρεση νέων γονιδίων. Στη συνέχεια εργάστηκε στην μεταγραφική ρύθμιση ως μεταδιδακτορικός υπότροφος με ευρωπαική υποτροφία TMR στο Genzentrum και στο Ινστιτούτο Βιοχημείας του LMU στην Γερμανία (1997-1999). Εργάστηκε στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ μελετώντας τη δράση αναστολέων τυροσινικών κινασών σε μοντέλο σήψης (1999-2001). Από το 2002 εργάζεται στο Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων της Γονιδιακής Θεραπείας. Μετεκπαιδεύτηκε στη χρήση ρετροϊών στη γονιδιακή θεραπεία στο Τμήμα Μοριακής Γενετικής του Παν/μίου Washington των ΗΠΑ (2003).  Συμμετείχε στην έναρξη της λειτουργίας του GMP εργαστηρίου με την επεξεργασία μοσχευμάτων για απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις. Εργάστηκε ερευνητικά σε μοντέλα  ηπατικής βλάβης και σε προκλινικές μελέτες για το πρόγραμμα γονιδιακής θεραπείας σε β-θαλασσαιμικούς ασθενείς. Από το 2011 εργάζεται στην Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Γ.Ν.Γ.Παπανικολάου και ασχολείται με την μελέτη των μικροσωματίων από τα βλαστοκύτταρα των ομφαλιοπλακουντκών μοσχευμάτων για βιοιατρικούς σκοπούς.

Έχει πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο Τμήμα Μοριακής βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ και στο Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων του νυν Παν/μίου Δ. Αττικής και συνεπίβλεψε πολλές διατριβές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.