ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Παρουσίασης: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κατηγορία Συμβάντος: Πρόγραμμα Σεμιναρίων Τμήματος (Webinars)
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή: Φραγκίσκος Κουτελιέρης
Προέλευση Ομιλητή (Affiliation): Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αίθουσα: Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 22 Ιουλ 2022, Ώρα: 10:00 - 11:15
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: Meeting ID: 959 4530 3600, Passcode: 816797
Η παρουσίαση θα καταγραφεί μετά από άδεια του ομιλητή
Περίληψη

Είναι γνωστό πως η μαθηματική προσομοίωση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια των επιστημόνων να διερευνήσουν διεργασίες και συστήματα σε συνθήκες που είναι δύσκολη ή και αδύνατη η πειραματική έρευνα. Πέραν αυτού, οι μαθηματικές προσομοιώσεις μπορούν να συντελέσουν στην επιβεβαίωση ή και την απόρριψη θεωριών/ερμηνειών που αφορούν σε συστήματα και φαινόμενα. Εδώ επιχειρείται να παρουσιαστούν κάποιες από τις τρέχουσες τάσεις στην μαθηματική προσομοίωση και οι εφαρμογή τους σε διάφορα πεδία που αφορούν στους μηχανικούς (φαινόμενα μεταφοράς σε πορώδεις δομές, προσομοίωση κυψελίδων καυσίμου, βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας, διεργασίες σε συσκευασμένα τρόφιμα, extreme value analysis). Τέλος, παρουσιάζεται μια θεωρητική συζήτηση περί της αντίληψης της προσομοίωσης, η οποία εδράζεται στην έννοια της ομοιότητας.   

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή