Δήλωση επιπλέον μαθήματος με βάση τον κανονισμό του Τμήματος.(Δεν αφορά Πρωτοετείς φοιτητές)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Κατόπιν απόφασης της υπ' αριθμ 627/2.11.2021 Συνέλευσης  του Τμήματος για την  δήλωση επιπλέον μαθήματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και υπογραφή στο επισυναπτόμενο έντυπο του σύμβουλου καθηγητή.

Η σύμφωνη γνώμη  του συμβούλου Καθηγητή μπορεί να γίνει μόνο με την  φυσική  του υπογραφή και η κατάθεση της αίτησης μόνο  φυσική παρουσία των φοιτητών στη Γραμματεία.

Η κατάθεση των υπογεγραμμένων αιτήσεων θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία από 25.11.2022 έως 2.12.2022,

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
aitisi_dilosis_epipleon_mathimatos.docx 77.46 KB