Δήλωση επιπλέον μαθήματος με βάση τον κανονισμό του Τμήματος.(Δεν αφορά Πρωτοετείς φοιτητές)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Κατόπιν απόφασης της υπ' αριθμ 627/2.11.2021 Συνέλευσης  του Τμήματος για την  δήλωση επιπλέον μαθήματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και υπογραφή στο επισυναπτόμενο έντυπο του σύμβουλου καθηγητή.

Η σύμφωνη γνώμη του σύμβουλου καθηγητή  μπορεί να γίνει και με Ψηφιακή Υπογραφή στο έντυπο.

Η κατάθεση των υπογεγραμμένων αιτήσεων θα γίνονται δεκτές στην Γραμματεία από 11.4.2022 έως 15.4.2022,

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
aitisi_dilosis_epipleon_mathimatos.docx 77.46 KB