Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών A' Τομέα- Αίθουσα Παγιατάκης 12-13 Ιουλίου.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Τομέα Α (δείτε επισυναπτόμενο αρχείο)

Διεύθυνση διαδικτυακής μετάδοσης Τετάρτης 13 Ιουλίου 2022 (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ):

https://upatras-gr.zoom.us/j/97712895310?pwd=Tk5DVkZXYkkxVG1SSjJCK2V3L2VQQT09

Επισυναπτόμενα Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
programma-diplomatikon-tomeas-a.docx 50 KB